Contenir el creixement urbanístic, protegir el patrimoni natural i recuperar els antics molins paperers són els principals objectius que s’ha fixat el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Torrelavit, aprovat de forma inicial el mes de gener passat.

Tal com ha explicat l’alcalde, Ramon Riera, un dels canvis substancials que contempla el nou planejament és la reducció de terrenys destinats a creixement urbà en detrrminades zones del municipi, com la Pineda Nova, el Vilet i Can Rossell. Una decisió que s’ha pres amb la finalitat de garantir un desenvolupament sostenible i en consonància amb les previsions de creixement demogràfic del municipi, que s’han acotat en 2.000 habitants.

La limitació del creixement, però, també respon a la voluntat de preservar la morfologia del municipi, on predomina el terreny forestal i agrícola. De fet, dels 24 km2 que té Torrelavit només el 3,6% està urbanitzat. En aquest sentit, s’aposta per protegir el patrimoni natural, especialment l’espai fluvial del riu Riudebitlles, que pren un protagonisme especial en el nou POUM. La intenció és crear una estructura de parcs urbans a la llera per convertir-los en espais on els veïns puguin passejar, jugar i fer vida
social.

Nova vida als molins paperers

Un altre tret distintiu del nou planejament és garantir la recuperació dels antics molins paperers i el seu entorn industrial per albergar activitat econòmica. “Actualment Torrelavit disposa de 55.000 m2 de sostre industrial en desús disseminat per tot el curs del riu, un actiu que, si s’aprofita, no només permetria conservar aquest patrimoni arquitectònic, sinó també crear ocupació”, ha apuntat Riera, que ha avançat que ja hi ha alguns projectes en marxa, com una casa rural o un celler.

El POUM ha estat aprovat de forma inicial per unanimitat. Ara s’ha iniciat un procés d’informació pública de dos mesos perquè es puguin presentar al·legacions. Superat aquest tràmit, es remetrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè hi doni el vistiplau. Anant bé, Riera calcula que no entrarà en vigor fins d’aquí a un any i mig.

FER UN COMENTARI