El centre s’ha adscrit al Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, però amb una clàusula que permet a l’Ajuntament recuperar-ne el control en qualsevol moment

L’Ajuntament va aprovar, en el ple de dimarts de la setmana passada, la modificació dels estatuts del Consorci Sociosanitari de Vilafranca, organisme que gestiona al centre Ricard Fortuny, per tal d’adscriure’l al Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya. La modificació responia a la urgència que des del 2013 fixa la llei estatal de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LARSAL), que determina que hi ha d’haver una administració responsable dels consorcis.

Tot i que en un inici s’havia contemplat la possibilitat que fos el mateix Ajuntament qui n’assumís la responsabilitat, finalment aquesta opció ha quedat descartada. I és que, tal com va explicar el regidor Ramon Zaballa, aquesta assignació, que incloïa fer-se càrrec dels treballadors i de la gestió econòmica del centre, “podia suposar un risc per a les finances municipals”. Per tant el que s’ha fet és inscriure’l en aquest altre consorci català que, de fet, és qui ja en gestiona l’economia des de fa anys. Amb tot, la modificació dels estatuts inclou una clàusula de seguretat que permet a l’Ajuntament recuperar el control del consorci en qualsevol moment fent ús de la facultat de nomenanar el president de la Junta de Govern. 

La proposta de l’executiu local va tirar endavant amb el suport de VeC i ERC. Malgrat donar-hi el vistiplau, Toni Peñafiel (VeC) va lamentar que no s’hagués aprofitat aquesta modificació per buscar fórmules per incloure els treballadors o els familiars dels usuaris en la governança del centre. Pere Sàbat (ERC) també va voler deixar clar que no es resolien altres problemàtiques que actualment hi ha sobre la taula, com per exemple la igualació salarial entre els treballadors de l’àmbit social i els de l’àmbit sanitari.

El PP i la CUP, per la seva banda, s’hi van oposar. Josep Ramon (PP) va retreure al govern que no s’hagi intentat integrar el Ricard Fortuny en la imminent fusió dels Consorcis Sanitaris de l’Alt Penedès i el Garraf. I Laia Santís (CUP) va criticar que no s’hagi optat per municipalitzar el servei, mitjançant un organisme autònom 100% subjecte als objectius de l’Ajuntament. “Amb un control municipal hauríem pogut garantir una major proximitat dels serveis, una millor qualitat i adaptar-los a les necessitats reals del territori”, va apuntar.

L’alcalde Pere Regull no va descartar que en un futur el Ricard Fortuny s’acabi fusionant amb el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf. I va argumentar que “si no s’ha fet ara, és perquè el centre vilafranquí, a diferència dels consorcis sanitaris de l’Alt Penedès i el Garraf, que arrosseguen dèficits importants, té una economia sanejada”. Regull també va avançar que, en paral·lel a la fusió dels consorcis de l’Alt Penedès i el Garraf, s’està treballant per signar un conveni amb la Generalitat per assegurar que el Ricard Fortuny sigui el centre de referència de l’Alt Penedès pel que fa als serveis sociosanitaris.

FER UN COMENTARI