Després de quatre anys de creixement continuat, el quart trimestre de 2017 s’ha produït un canvi en el dinamisme de creació d’ocupació. A l’Alt Penedès el ritme d’ocupació s’ha suavitzat i ha registrat un creixement moderat del 2,1% situant-se la comarca al 31è lloc de rànquing comarcal pel que fa al dinamisme d’ocupació. Al Garraf  i al Baix Penedès aquest ritme s’ha alentit passant del 2,8% a  l’1,8% al Garraf  i del 6,7% al 2,6% al Baix Penedès. D’aquesta manera, el Garraf se situa en la 34a posició del rànquing i el Baix Penedès al 23è. Segons David Moreno, de la consultora encarregada de fer l’informe, aquesta moderació s’explica perquè després d’uns anys amb una important creació d’empreses i d’iniciatives d’autoocupació (autònoms), ara on es crea ocupació és en el treball assalariat.

Respecte els sectors que lideren aquesta ocupació, a l’Alt Penedès, les activitats de Sanitat i serveis socials són les més dinàmiques (7,7%), mentre que la Indústria i la Construcció experimenten un creixement moderat al voltant del 2,5%. L’únic gran sector que decreix és l’Agricultura, que perd un 0,6%. Al Baix Penedès és la Construcció el més dinàmic, ja que creix a un ritme del 4,8%, seguit de la indústria (3,8%) i els Serveis (2,1%). La Construcció també és el sector amb més creixement al Garraf, amb un augment del 7,9%, mentre que la indústria cau un 5,2%.

La moderació és la tònica dominant en l’economia de les comarques penedesenques el segon semestre de 2017. En l’atur també; es consolida el descens a un ritme significativament elevat, tot i que lleugerament inferior a l’any anterior. L’Alt Penedès és la comarca que registra una major caiguda (10,4%) de persones aturades i està a la 9a posició del rànquing comarcal. Al Garraf aquesta caiguda és del 8,6% i al Baix Penedès el descens és més moderat, del 6,8% sent encara de les comarques catalanes amb més atur registrat.

Finalment, la temporalitat continua a les tres comarques amb taxes del 87%, unes xifres molt similars a les dels darrers anys, cosa que fa pensar que les empreses han consolidat t fórmules de gestió del personal adquirides durant la crisi.

Aquestes dades formen part del 42è informe FEGP (Federació Empresarial del Gran Penedès) de Conjuntura Econòmica del segon semestre del 2017, un estudi que es publica des del 2005 i que analitza les dinàmiques socioeconòmiques i dels sectors empresarials a les tres comarques penedesenques.

FER UN COMENTARI