L’Ortoll podria recuperar la seva qualificació de sòl no urbanitzable.

La Junta de Govern Local va aprovar dimarts l’encàrrec per contractar la redacció de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilanova per un import de 149.199 euros. El document, que inclourà l’estratègia global per planificar el futur urbanístic de la ciutat, haurà d’estar redactat en un termini de dos anys, de manera que la seva tramitació s’abordarà ja en el proper mandat.

Desencallar el trasllat de l’edificabilitat de Platja Llarga a l’Eixample Nord, on es preveu el creixement urbanístic més important de la ciutat en les properes dècades, i resoldre la situació d’il·legalitat de les 39 urbanitzacions marginals periurbanes que hi ha actualment a Vilanova són algunes de les qüestions més rellevants que s’afrontaran, així com redefinir el tractament de l’Ortoll, l’últim reducte natural verd que queda a la ciutat.

Sobre aquesta darrera qüestió el regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Gerard Llobet, ha explicat que “es reconsiderarà la seva qualificació de sòl urbanitzable, perquè és un espai enorme i desenvolupar-lo urbanísticament no és necessari per a la ciutat”. “D’aquesta manera”, ha afegit, “ens adequarem a la nova llei de Territori, actualment en tramitació, que indica que tots els sectors classificats com a sòl urbanitzable que no s’han desenvolupat en els darrers sis anys han de reconvertir-se en no urbanitzables”.

Manca de sòl per activitat econòmica
L’Avanç servirà també per tractar qüestions d’índole econòmica, com la falta de sòl industrial destinat a empreses que tenen necessitats de naus per desenvolupar la seva activitat, així com per analitzar actuacions urbanístiques pendents de resoldre. És el cas del Pla Especial de Reforma Interior de les Casernes, una actuació pendent des de fa 40 anys que preveia la prolongació i connexió entre la rambla Sant Jordi i la plaça de les Casernes.

El calendari amb què treballa el govern és que l’Avanç del POUM estigui redactat abans de finalitzar la present legislatura per tal d’abordar la seva tramitació en el proper mandat. Abans de la seva aprovació definitiva s’iniciarà un procés de participació que permeti tant a la ciutadania com a entitats i associacions sectorials fer-hi aportacions. Serà el tercer Pla General de què disposarà la ciutat des de la democràcia. El primer és de 1981 i el vigent de 2001.

FER UN COMENTARI