Avís legal

0. OBJECTE
El present avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.lafurapenedes.cat, del que es titular LA FURA CONTINGUTS SCCL (d’ara endavant , LA FURA CONTINGUTS SCCL).
La navegació pel lloc web LA FURA CONTINGUTS SCCL li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part LA FURA CONTINGUTS SCCL, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avis amb la màxima antelació possible.
Per tot això es recomanable llegir atentament el seu contingut en caso de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis ofertats des d’aquest lloc web.
L’usuari, a més a més, s’obliga a fer un us correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant LA FURA CONTINGUTS SCCL o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, pudent LA FURA CONTINGUTS SCCL denegar o retirar l’accés i el seu usen qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ
LA FURA CONTINGUTS SCCL, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informa de què:

  • La seva denominació social és: LA FURA CONTINGUTS SCCL El seu nom comercial és: LA FURA CONTINGUTS SCCL
  • El seu CIF és: F66599226.
  • El seu domicili social està al: : C/ SANTA DIGNA, 9 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES – BARCELONA (ESPAÑA)
  • Està inscrita en el Registre territorial de cooperatives Full 14583, Inscripcio 1º.

2. COMUNICACIONS
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

  • Email: bustia@lafurapenedes.cat
  • Tel : 936766846.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i LA FURA CONTINGUTS SCCL es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D’ACCES I UTILIZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, LA FURA CONTINGUTS SCCL pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia complementació del corresponent formulari.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a LA FURA CONTINGUTS SCCL i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis LA FURA CONTINGUTS SCCL i a no utilitzar-los per, entre altres:
a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, de apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics LA FURA CONTINGUTS SCCL o de terceres persones; així como obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA FURA CONTINGUTS SCCL presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics LA FURA CONTINGUTS SCCL o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació LA FURA CONTINGUTS SCCL o de tercers.
e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altre forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a no ser que es disposi amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Recavar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a LA FURA CONTINGUTS SCCL, sense que es puguin entendre cedides a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.
En definitiva, els usuaris que accedeixen a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de LA FURA CONTINGUTS SCCL, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.
L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre LA FURA CONTINGUTS SCCL i el propietari del lloc web en el que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de LA FURA CONTINGUTS SCCL dels seus continguts o serveis.
LA FURA CONTINGUTS SCCL no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
LA FURA CONTINGUTS SCCL exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, a manera d’exemple, LA FURA CONTINGUTS SCCL no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, LA FURA CONTINGUTS SCCL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. LA FURA CONTINGUTS SCCL no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. LA FURA CONTINGUTS SCCL no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers..
3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a LA FURA CONTINGUTS SCCL identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.
3.3 PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT
Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable LA FURA CONTINGUTS SCCL (d’ara endavant: LA FURA CONTINGUTS SCCL). Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
LA FURA CONTINGUTS SCCL no cedirà les dades amb tercers sense el seu consentiment exprés.

Així mateix, LA FURA CONTINGUTS SCCL, cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili següent: LA FURA CONTINGUTS SCCL, situat al C/ SANTA DIGNA, 9 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES – BARCELONA (ESPAÑA) identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que vol exercir.
LA FURA CONTINGUTS SCCL adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant, no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.
Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, LA FURA CONTINGUTS SCCL no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.
La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.
Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5. POLÍTICA DE COOKIES
Què són les cookies?
Una galeta és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari .
Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?
Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:
Anàlisi: són aquelles cookies que bé, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’experiència de l’usuari
El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

_ga _gat Google Analytics

De tercers

Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc per tal de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal concreta des d’on es connecten. Google Analytics Centro de privacidad de Google: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Nota: Les galetes de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les galetes ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.
Com puc desactivar o eliminar aquestes galetes?
Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:
Firefox
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari
http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Altres navegadors
Consulteu la documentació del navegador que tingui instal lat.
Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics
Si voleu rebutjar les galetes analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analytics, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE
Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el Castellà.