La Biblioteca de Catalunya ha completat el procés de catalogació de tot el fons bibliobràfic i documental de Carles Barral, propietat de l’Ajuntament de Calafell. Ja existia un inventari de la documentació personal de Barral, però ara s’ha catalogat també la seva biblioteca personal, formada per 1.250 llibres, i el conjunt ja és a l’abast d’historiadors i estudiosos en la seva integritat.

D’aquest total, gairebé tres quartes parts són de poesia. A més de la seva pròpia obra, hi figuren llibres de la major part dels autors de la Generació dels 50. No només poetes de l’Escola de Barcelona” (Enrique Badosa, Jaime Gil de Biedma, Josep Maria Castellet, Jaime Ferrán, Joan Ferraté, José Agustín Goytisolo, Joaquín Marco…), sinó també l’andalús José Manuel Caballero Bonald, el madrileny Jesús López-Pacheco, el castellà Ángel Crespo, l’asturià Carlos Bousoño o el gallec José Ángel Valente.

Un gran nombre dels exemplars del fons Barral contenen dedicatòries autògrafes dels respectius autors, fet que n’enriqueix el seu valor i ajuda a entendre els lligams i les connexions personals i professionals que van marcar la vida de Carlos Barral.

L’Ajuntament de Calafell va adquirir tant la biblioteca com la documentació personal l’any 1999, en el mateix moment que va comprar la casa que Carlos Barral havia tingut al Passeig Marítim de Sant Joan de Déu. Per garantir-ne la conservació i consulta, aquest material va ser dipositat a la Biblioteca de Catalunya, l’any 2003. Posteriorment, el desembre de 2014, es va fer una cessió temporal a la mateixa Biblioteca. En el mateix conveni, a més, s’hi va incloure la realització del’exposició “Carlos Barral, poeta-editor-memorialista”, que va poder veure’s a la Biblioteca de Catalunya a finals de 2015.

FER UN COMENTARI