Una escola privada vinculada al mètode d’ensenyament Montessori, centrat en l’educació sensorial de l’alumne, ha manifestat el seu interès per construir un centre al Castell de Can Ferrer del Mas, conegut popularment com el Castell dels Moros. Conscient que es tracta d’uns terrenys de propietat municipal, ha proposat a l’Ajuntament, com a contrapartida, cedir les seves instal·lacions fora d’horari lectiu per a l’Escola Municipal de Música, actualment ubicada a la Llar, un emplaçament que no té prou capacitat per absorbir la demanda de nous alumnes.

El consistori està estudiant la proposta. Tot i veure amb bons ulls l’interès de l’escola per emplaçar-se al municipi, la majoria de grups de la corporació no veuen clar cedir sòl públic a mans privades. I és que, tal com explica l’alcalde Josep Maria Ribas, s’haurien de cedir els terrenys per un període llarg de temps perquè l’escola amortitzés la inversió efectuada en la construcció de les noves instal·lacions. “També tenim certes reticències en un ús compartit del centre, ja que pot suposar dificultats en la gestió del dia a dia”, ha comentat Ribas, que es pregunta què passarà, per exemple, quan l’escola vulgui fer activitats extraescolars.

L’alcalde ha reconegut que el govern local s’havia plantejat amb anterioritat la possibilitat de traslladar l’escola municipal de música al Castell de Can Ferrer del Mas. Amb tot, assegura, que no s’ha pres cap decisió i que la proposta s’està encara estudiant. En cas de tirar endavant, això sí, s’hauria de modificar el Pla General. I és que el Castell de Can Ferrer d’en Mas està projectat com un equipament cultural, i no pas educatiu, en el planejament urbanístic del municipi.

Nova aula a l’Índex
Mentre no es pren cap decisió, l’Ajuntament busca solucions temporals per a l’escola municipal de música. En aquest sentit, Ribas ha anunciat que s’està treballant per obrir una nova aula a l’Índex, on s’impartirien les classes de percussió. Es preveu que entri en funcionament durant el primer trimestre de l’any vinent.

FER UN COMENTARI