Els pèlags de Vilobí han estat inclosos en l’Inventari de Zones Humides de Catalunya. Amb aquest nou reconeixement, aquest espai d’alt interès natural sorgit de l’explotació d’unes pedreres de guix queda sota protecció, de manera que qualsevol actuació que s’hi vulgui fer en un futur estarà supeditada sempre a la preservació de l’entorn.

Els tècnics de la Generalitat que han avaluat l’indret consideren que ha esdevingut un espai natural de gran rellevància en una comarca mancada de zones humides. Asseguren que els pèlags estan donant lloc a un ecosistema amb diversitat d’hàbitats de potencial importància, on  destaquen les poblacions d’amfibis i aus. De fet, els talls verticals que apareixen en els espais adjacents a la zona humida són de gran interès per a la cria d’espècies rupícoles d’aus.

FER UN COMENTARI