El grup municipal del Partit Popular a Vilafranca va presentar ahir en roda de premsa algunes modificacions que troba necessàries de cara a la proposta de les Ordenances Fiscals per al 2019 de l’equip de govern. Josep Ramon Sogas va explicar que opinen que l’Ajuntament ha d’assegurar més descomptes per a famílies nombroses i que totes haurien de rebre una bonificació del 90% de la quota de l’impost sobre béns immobles per poder tenir accés a habitatges d’habitacions múltiples; i creuen que s’hauria d’impulsar una bonificació del 100% en la recollida de residus i crear una targeta de descomptes per a aquestes famílies.

El PP també demana que l’Ajuntament subvencioni el total del preu de les places a les llars d’infants per a aquells nens “dels quals les seves mares treballin; per afavorir l’increment de la natalitat i la igualtat d’oportunitats de la dona al mercat de treball”. En aquesta línia, Sogas opina que en diverses famílies “no es tenen més fills per molt que vulguin per un tema d’impediment econòmic”, i troba que aquesta mesura ho podria corregir i “contribuir a una reposició de la població i al manteniment de les pensions en un futur”.

Una altra modificació que troben necessària seria reduir la taxa d’obertura de nous establiments quan es faci amb comunicació prèvia, ja que els populars consideren que l’import actual, d’entre 2.000 i 5.000 euros, és “molt superior” al cost real que suposa la tramitació administrativa i “podria ser fins i tot il·legal”. Així, proposen que aquesta taxa es fixi a un límit de 600 euros; i que als joves menors de 30 anys se’ls faciliti el cobriment total de l’import amb l’objectiu d’impulsar la seva emprenedoria.

Finalment, i en referència a l’impost sobre construccions i de taxa de llicències i comprovació d’activitats comunicades dins l’àmbit d’urbanisme; el PP troba que s’hauria d’eliminar en aquells casos on s’efectuïn obres menors o es rehabilitin locals i habitatges, ja que “l’Ajuntament ha d’afavorir la conservació i rehabilitació d’aquests espais”. D’aquesta manera, els populars opinen que les obres de restauració haurien d’anar a càrrec de l’ens municipal, ja que l’impost pot provocar que la ciutadania decideixi no dur a terme les obres de reparació de façanes i estructures i que, a la llarga, l’Ajuntament acabi invertint grans quantitats per a posar-hi solució igualment.

FER UN COMENTARI