La recollida selectiva de residus  a Calafell ha crescut en el darrer any. Totes les fraccions han tingut increments importants, mentre que la fracció rebuig ha caigut. Aquests bons resultats fan que l’Ajuntament hagi d’activar bonificacions en el rebut de la brossa en els barris que més reciclen, d’acord amb les ordenances fiscals vigents.

53% més d’envasos

El paper i cartró recollit ha augmentat un 35% en relació a l’any passat. En la fracció d’envasos, l’increment ha estat del 53%. En la de vidre, el 23%. I en l’orgànica, un 24%. En canvi, la fracció de resta o rebuig ha baixat un 4%.

Aquestes dades positives són fruit de la conscienciació de la ciutadania sobre la recollida selectiva i de les accions endegades per l’Ajuntament i la resta d’administracions per fomentar-la. Entre aquestes mesures, a Calafell destaca l’agrupació d’illes de contenidors per assegurar que cadascuna les illes de contenidors comptés amb els cinc contenidors corresponents a cada fracció.

Calafell, com tota la comarca, estava a la cua de Catalunya en recollida selectiva de deixalles. Una situació que, més enllà de consideracions ambientals, tenia un cost econòmic, per la penalització que té la fracció rebuig quan es porta a l’abocador.  És per això que l’estalvi que s’aconsegueix reciclant més serà compartit amb els ciutadans. L’Ajuntament el 2019 començarà a aplicar una bonificació per premiar els veïns de les zones on més es recicli, a partir d’uns mínims. Segons ha anunciat l’alcalde, “els serveis tècnics municipals estan estudiant com aplicar aquest descompte, que serà per barris”.

FER UN COMENTARI