Després de cinc anys des que es va inciar la seva elaboració, dimecres a la tarda es va presentar telemàticament el document d’avanç del Pla Territorial Parcial del Penedès. “El que avui s’eleva a públic no és una proposta tancada, sinó un document d’avanç de proposta que dibuixa unes línies mestres que indiquen cap a on s’ha d’encarar l’àmbit territorial del Penedès. I és, sobretot, la base d’un procés de participació”, anunciava Josep Armengol, sub-director general d’Acció Territorial de la Generalitat de Catalunya.

Participació sí, però sense ser vinculant

El document presentat es pot consultar a la web www.participa.gencat.cat per tal que tots els actors i la ciutadania el puguin conèixer. A patir d’aquí es preveu que entre els mesos d’octubre i novembre el procés participatiu culmini amb unes sessions telemàtiques al voltant de quatre eixos: espais oberts, assentaments urbans, model econòmic i productiu i infraestructures de mobilitat. Ara bé, tot i insistir en la importància del procés participatiu com a exercici de transparència a l’hora d’elaborar aquest Pla Territorial Parcial, l’equip redactor del projecte va puntualitzar que “els resultats del procés deliberatiu  no seran vinculants.

Què diu el PTP?

Els Plans territorials parcials són una figura de planificació, derivada del Pla territorial general de Catalunya, que estableixen el model d’un territori concret pels 20 anys vinents. El del Penedès té un horitzó de fins al 2038 i s’ha fet a partir de tres àmbits (comarques centrals, camp de Tarragona i Metropolità de Barcelona). A diferència d’altres plans, el del Penedès incorpora un nou sistema que és el valor del paisatge.

Segons Armengol, les línies mestres que marquen el document d’avanç del PTP es fonamenten “en la nova cultura del territori que considera el sòl com un bé escàs, en l’escenari del canvi climàtic” i el que proposa són estratègies.

El document que es va presentar aborda tres eixos: espais oberts, assentaments urbans i infraestructures de transport i mobilitat. Pel que fa als espais oberts, l’avanç de document  posa de relleu la importància del sòl agrícola i segons Armengol “aquest queda perfectament blindat i potenciat”. Respecte als assentaments urbans, apunta la necessitat de contenir el consum de sòl dels espais oberts. Finalment, al voltant de les infraestructures de transport de mobilitat, l’equip redactor parla de la importància de treballar amb l’escenari d’aixecament de peatges i aprofitar les infraestructures existents.

La presentació del document va ser seguida telemàticament per més d’un centenar de persones (alcaldes i regidors de la vegueria, col·lectius ecologistes i entitats diverses, etc.) Tot i que en el torn de paraula es van formular i plantejar diverses qüestions, es va emplaçar els assistents a abordar-les en les quatre sessions que es faran a l’octubre.

EL PTP definitiu, d’aquí a dos anys

Segons Josep Armengol, d’acord amb el procés que estableix la llei, en un termini de dos anys s’hauria de tenir aprovat definitivament el Pla Territorial Parcial.

FER UN COMENTARI