El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha anunciat aquest divendres que l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) obrirà en breu un concurs per contractar les actuacions de recuperació del sòl contaminat als terrenys que ocupava l’antiga empresa de recuperació de bateries Derivados de Minerales y Metales, SA (DEMIMESA). Rull ha fet l’anunci durant una visita a la zona contaminada, al nucli de la Beguda Baixa, dins el terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons, que ha fet acompanyat de l’alcalde, Jordi Ferrer, de la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, i del director de l’ARC, Josep Maria Tost.

En aquests darrers dos anys, l’ARC ha executat les dues primeres fases de les obres de recuperació, que han consistit a enderrocar l’edifici fabril, retirar les runes i el fibrociment, i treure les escòries de foneria de plom, amb un cost d’uns dos milions d’euros. En aquestes actuacions es van haver de gestionar 575 tones d’amiant, unes 3.000 tones de runa i unes 16.000 tones d’escòries. A partir d’ara caldrà executar la darrera fase, que consistirà a recuperar el sòl, una actuació que tindrà un pressupost aproximat d’1,75 milions d’euros.

Rull ha posat de relleu que cal ser “molt escrupolosos en la supervisió de les activitats de tot ordre per evitar” el que ha succeït en el cas de DEMIMESA, “però quan això passa, la Generalitat té els mecanismes adequats per actuar, juntament amb el món local”. La tasca de recuperació dels sòls contaminats ha estat “d’una gran magnitud en termes econòmics i de complexitat tècnica”, ha remarcat Rull, que ha conclòs que “el resultat final és que aquest serà un espai adequat per tornar a incorporar activitat econòmica, d’una banda, i, segons les previsions de l’Ajuntament, acollir sòl per habitatges”.

Neteja i restitució

Concretament, està programat excavar i gestionar els sòls contaminats ubicats a l’àrea no pavimentada de la plataforma on s’ubicava la indústria i el seu entorn. També es restituirà morfològicament el terreny que s’excavi i es netejarà la superfície pavimentada. Finalment, es gestionaran unes terres abassegades que servien de cordó per evitar l’escolament dels residus.

El volum estimat de sòls que cal netejar és de 3.535 m3, mentre que el de les terres abassegades per gestionar és de 2.300 m3 més. Les actuacions inclouran un seguiment de la qualitat dels sòls excavats que determinarà si es poden reutilitzar, si cal tractar-los o si es duen al dipòsit controlat; i que els romanents compleixin amb els criteris de risc acceptable. Un cop executats els treballs, s’assolirà la part final del procés de neteja i descontaminació dels terrenys que va afectar DEMIMESA.

L’abandonament de residus

La problemàtica produïda per l’abandonament de residus i/o productes d’empreses que cessen la seva activitat, i en alguns casos la contaminació del sòl que duen associada, com en el cas de DEMIMESA, ha estat destacable a Catalunya. D’aquí la validesa de l’actual model català de gestió de residus industrials, en especial, que les activitats gestores de residus disposin de fiances abans d’iniciar les activitats. Aquestes fiances garanteixen que es puguin realitzar les actuacions necessàries de recuperació en cas d’abandonament de residus o d’afectació al medi. Els casos de més difícil solució poden resoldre’s a través del fons de cànon de residus industrials, un gravamen finalista que persegueix reduir l’impacte ambiental derivat d’aquests residus.

A la Beguda Baixa, l’ARC està fent front a les despeses derivades dels treballs, que procedeixen de la part dels fons recaptats pel cànon de residus industrials destinat a actuacions subsidiàries, i de fons propis. Aquesta és la primera actuació d’aquestes característiques de tot Catalunya que s’està efectuant gràcies al fons del cànon, que es recapta des de l’any 2014. De tota manera, l’agència es troba en el procés de reclamació amb els responsables de l’empresa.

FER UN COMENTARI