Al llarg de la història del sistema capitalista, les seves inevitables i cícliques crisis s’assemblen les unes a les altres com si fossin clòniques. Per a milions de persones els seus efectes, provocats pel propi desenvolupament caòtic del sistema, l’especulació i la competència, comporten autèntiques tragèdies per als pobles: atur, desnonaments d’habitatges, tancament de petits negocis i empreses, pobresa, misèria i fam.

La Intersindical-CSC ens adherim a la proposta d’un salari mínim real a Catalunya de mil euros mensuals amb 14 pagues. Aquest fet contribuiria a la millora de les condicions de les persones treballadores ja que per sota d’aquest salari no es pot viure dignament. Si volem construir la República catalana haurà d’ésser sobre unes bases mínimes de justícia, i el salari és un punt primordial.

Som conscients que amb aquesta mesura no canviarem el model social i nosaltres no proposem moralitzar el sistema, sinó canviar-lo; però sí és un primer pas que creiem que els ajuntaments i els delegats sindicals han de demanar i/o aplicar als seus centres i també en les negociacions col·lectives en l’àmbit privat.

La territorial del Penedès/Anoia de la Intersindical-CSC anem a mil i desitgem que tots els ajuntaments (els de Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Pere de Ribes o Collbató ja ho han fet) amb consciència que ho vulguin, l’apliquin i s’adhereixin a la proposta de 1.000 euros com a salari mínim dels seus treballadors/es, i es posin en contacte amb nosaltres a Intersindicalcscanoia@gmail.com i treballem conjuntament per un país lliure i socialment just.

Intersindical-CSC
Territorial Penedès/Anoia

FER UN COMENTARI