La indústria es frena a l’Alt Penedès i el Garraf, mentre que s’accelera al Baix Penedès

La Federació Empresarial del Gran Penedès (FECP) ha fet públic el 44è Informe de Conjuntura Econòmica del Gran Penedès, que analitza les dades del darrer semestre de 2018 de les comarques de l’Alt i Baix Penedès i el Garraf.

El més destacable de l’Informe és que el 2018 es tanca amb una important moderació de la creació d’ocupació respecte a la primera meitat de l’any, en què va ser molt expansiva. Aquesta mateixa dinàmica de moderació registrada a Catalunya es trasllada a les comarques penedesenques, que excepte al Baix Penedès que se situa per sobre de la mitjana catalana, registren un menor dinamisme que el conjunt del país.

El Baix Penedès ha registrat en aquest darrer semestre un creixement del 3,4%, per la qual cosa ha escalat fins a la 13a posició, mentre que el Garraf és la que registra un major alentiment amb un 2,8% (cau de la a la 23a posició) i l’Alt Penedès s’estanca en un 2,91% (21 posició).

A les dues comarques litorals s’ha produït una desacceleració del sector terciari, mentre que la indústria registra un avenç important (especialment al Baix Penedès). A l’Alt Penedès, en canvi, la situació és justament la contrària, l’activitat terciària augmenta i disminueix la Industrial. Així doncs, la Indústria experimenta un creixement molt notori del 4,8% al Baix Penedès i d’un 4,0% al Garraf, mentre que a l’Alt Penedès la moderació és molt notable, deixant l’activitat en un escàs creixement del 0,2%. Aquestes dinàmiques tan diferenciades es veuen també en el cas de la Construcció. Mentre que al conjunt de Catalunya l’activitat manté ritmes de creació d’ocupació elevats (5,4% l’últim trimestre), a l’Alt Penedès s’intensifica amb un 6,4%, al Garraf es manté a ritmes similars al segon trimestre (6,2%), mentre que al Baix Penedès remet considerablement durant la segona meitat de l’any i passa de ritmes superiors al 4% a l’1,6% de finals d’any.

Pel que fa a la creació d’ocupació, al Garraf s’ha mantingut elevada durant el tercer trimestre, però ha experimentat una destacada desacceleració a final d’any, passant del 4,1% al 2,8%. Això ha fet que la comarca passi de ser una de les més dinàmiques de Catalunya durant el segon trimestre () a ocupar la 23ª posició. Segons la consultora que ha elaborat l’informe, el motiu d’aquesta desacceleració és el menor dinamisme del sector Serveis i de la Construcció. A l’Alt Penedès, la dinàmica d’ocupació s’ha mantingut força estable durant tot l’any, tancant el 2018 amb un increment del 2,9% (la caiguda de la indústria s’ha compensat amb el dinamisme de la construcció). Finalment, el Baix Penedès ha estat l’única comarca penedesenca que ha crescut per sobre de la mitjana catalana. La construcció es manté a ritmes elevats (6,4%) i la indústria també mostra bon dinamisme (4,8%), per contra, el sector serveis mostra certa atonia (2,7%).

El ritme de reducció d’autrats ha les tres comarques ha estat similar al registrat a Catalunya, l’Alt i Baix Penedès registren una major reducció de les persones desocupades (6,6 i 6,7% respectivament), situant-se en la 21ª i 19ª posición, mentre que el Garraf, amb el 6,0%, ocupa el 26è lloc.

FER UN COMENTARI