El Ministeri de Foment ha seleccionat el projecte “Microcrèdits socials per facilitar l’accés a l’habitatge o per evitar la pèrdua de l’habitatge habitual”, del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per concórrer a l’onzè Premi Internacional de Dubai, en el marc del Concurs Internacional de Bones Pràctiques que convoca l’ONU. El premi es lliurarà l’any que ve.

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès atorga microcrèdits sense interès ni despeses de constitució, fins a un màxim de 3.000 euros, per afrontar problemàtiques o necessitats relacionades amb l’habitatge (despeses inicials de lloguer, aturada de processos de desnonament de lloguer, avançament d’ajuts atorgats per la Generalitat i pendents de cobrament, etc.). Les persones beneficiàries retornen el crèdits íntegres en terminis adequats als seus ingressos, amb la qual cosa el capital disponible per a nous microcrèdits es manté intacte.

Aquest servei es va posar en marxa fa dos anys amb una partida de 8.000 euros. Des d’aleshores, s’han concedit 31 microcrèdits (16 dels quals, aquest any) i el capital disponible s’ha incrementat a 20.000 euros (5.000 d’ells aportats per la Diputació de Barcelona). La intenció del Consell és incrementar la quantitat durant el 2017, atesos els bons resultats de l’experiència.

FER UN COMENTARI