Puntualitzant l’article “Una vegueria aconseguida des de baix”

0
165

A la pàgina 16 de La Fura de 14 d’abril es recull una visió del naixement de la Plataforma per una Vegueria Pròpia que entenc que no s’ajusta a la realitat. En cap cas posaré en qüestió la importància que ha vingut tenint en la Plataforma la personalitat del Sr. Fèlix Simon Paraiso, i que efectivament ha estat el president en la gran majoria del seu temps de vida. Però divergeixo en el naixement de la Plataforma com explica el Sr. Simon. A l’article sembla que siguin els Srs. Simon i Solé Bordes qui la van iniciar.

Certament, l’estiu de 2004 l’Institut d’Estudis Penedesencs va realitzar un manifest reivindicant la vegueria Penedès, però no va ser fins a primers de gener de 2005, quan el conseller de Governació i Administracions Públiques, Joan Carretero, anunciava que en un termini de tres mesos es volia realitzar la divisió territorial de Catalunya, que es plantejà la necessitat de reivindicar la vegueria.

Aquesta necessitat sorgí en una reunió de Salvem el Penedès, atès que vèiem que la situació del territori estava contínuament sota el perill de diferents amenaces –sent llavors la més propera la del quart cinturó–, que calia que el territori tingués una veu pròpia, i d’aquí sorgí la necessitat de defensar la inclusió de les quatre comarques en la divisió territorial.

Fou Salvem el Penedès qui convocà “anònimament”  diferents persones i entitats, i la tercera setmana de gener de 2005 es va fer la primera reunió, que suposarà també la realització del primer manifest el 27 de gener. Crec, per això, que l’impulsor de la Plataforma va ser Salvem el Penedès i que així ha de constar.

Hi ha altres aspectes, com el de l’estratègia ben definida, dels quals els meus records no en tenen constància, tret de les vegades que ha estat així manifestat pel Sr. Simon i que podria ser que fos l’estratègia pròpia d’ell mateix, però aquí no puc ser tan concís, i per això només ho qüestiono.

Dídac Gallego Serrano

Vilafranca del Penedès

FER UN COMENTARI