A La Fura número 1.753, de 12 d’agost, dins l’apartat Bústia, es va publicar una carta titulada “Denúncia d’un cas de desídia” signada per Eduard Ferrer Vidal, veí de Pontons. L’escrit fa referència al Consell Comarcal de l’Alt Penedès com a contractant de l’empresa encarregada del servei de recollida de paper i cartró del contenidor ubicat al camí de l’església de Pontons.

Volem aclarir que el Consell Comarcal no té competències en matèria de recollida
de residus. La competència correspon als ajuntaments i, en el cas que ens ocupa, és una competència delegada en la Mancomunitat Penedès-Garraf (tal com s’explica en el web de la Mancomunitat: http://www.mancomunitat.cat/index.asp?tx=24).

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

FER UN COMENTARI