Retiren els residus abandonats d’una empresa de palets de Sant Martí per risc d’incendi

0
1274

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha retirat els residus que havien quedat abandonats en el recinte de l’antiga empresa de palets Palets Redma, SL. Les instal·lacions van tancar l’any passat quedant-hi palets i trossos de fusta, residus de runes de la construcció, envasos amb coles adhesives i residus de rebuig de plàstic, tots ells propers a una zona boscosa. Com que representava un alt risc d’incendi, l’ARC ha decidit actuar-hi.

Els costos de la retirada s’han finançat totalment confiscant la fiança que l’empresa havia dipositat com a garantia a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat. La resta de la fiança, que ascendeix a uns 31.000 euros, ha servit per fer front a part de les sancions que la mateixa ARC havia imposat a l’empresa abans que tanqués, i que mai va arribar a pagar.

Es tracta de dues multes, l’una de 50.000 euros per incomplir les condicions establertes a la llicència ambiental, ocupant diverses zones no previstes en l’autorització per emmagatzemar residus de fustes, i l’altra, de 3.000 euros, per tenir mal complimentat el registre d’entrades i sortides de residus. Totes dues són considerades infraccions administratives greus en la Llei de Residus.

FER UN COMENTARI