Torrelles de Foix té 240 elements patrimonials culturals i naturals al seu municipi. Tots ells estan inventariats en el Mapa de Patrimoni Cultural de Torrelles de Foix que ha desenvolupat l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i que s’ha presentat recentment a l’Ajuntament.

El 91% dels elements inventariats  corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 1% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), un 2% documental (fons documentals i d’imatges), un 2% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 3% natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).

El Mapa l’ha realitzat una tècnica de l’Oficina de Patrimoni Cultural i hi han col·laborat diferents persones del municipi i de l’Ajuntament que han aportat els seus coneixements fruit de la seva recerca.

FER UN COMENTARI