Vilanova troba a faltar 500 dels 2.000 contenidors que hi pertocarien

0
528
Foto: Arxiu La Fura.

El caos de la neteja viària i la recollida de la brossa a Vilanova té molts perquès. Un és la greu mancança de contenidors que hi ha a la via pública. Segons un estudi fet per l’Ajuntament, un de cada quatre contenidors que hauria d’haver-hi al carrer no hi és. És a dir, en números rodons i segons el contracte que l’Ajuntament té amb l’empresa Valoriza (Sacyr), a la ciutat n’hi pertocarien uns 2.000 i, en realitat, només en té 1.500. La conseqüència: la saturació dels contenidors existents i porqueria sobre la vorera, sobretot de plàstics i paper/cartró, que estan “desbordats”, segons reconeix la regidora d’Espai Públic, Marta Jofra.

I és que amb els anys, alguns contenidors s’han cremat, altres s’han malmès amb el pas del temps i l’empresa no n’ha reposat ni un des de 2012 ja que segons l’ampliació del contracte que es va fer aquell any, l’Ajuntament es lligava de mans i peus i “no podia exigir a la concessionària noves inversions en contenidors sense una contraprestació”. Al 2018 va ser l’Ajuntament qui en va comprar i reposar uns quants, i ara ho tornarà a fer, malgrat la voluntat inequívoca d’implantar el sistema de recollida porta a porta l’any que ve, ja sigui assumint la gestió el propi Consistori o bé adjudicant-la a una altra empresa. Un cop passat aquest any, Jofra ha dit que es vendran els contenidors de segona mà a altres ajuntaments.

La regidora ha explicat que en el que més mancances hi ha és en els contenidors en superfície (els soterrats estarien millor). D’aquests, per exemple, n’hi ha 322 per a brossa inorgànica, quan n’hi hauria d’haver 580; o 175 de paper i cartró, davant dels 272 que farien falta; 183 d’envasos (en calen 265); 186 de vidre, per 274 de necessaris; i 200 d’orgànica, per 329 que estipula el contracte.

Vehicle de més de 10 anys

No és l’única mancança. Els 39 vehicles que empra Valoriza per dur a terme el servei tenen més de deu anys, de manera que “són vehicles vells, amb avaries freqüents i si no hi ha un vehicle de substitució, el servei no es pot prestar”, diu Jofra. La regidora també explica que el contracte, de 2010 i per valor de 7,5 milions d’euros anuals, ha anat tenint modificacions, algunes vegades per estalviar, com netejar menys sovint les platges, menys hores de Punt Net o allargar amortitzacions de maquinària de neteja.

Als tribunals

També hi ha incompliments de Valoriza, per exemple, el 2019 i 2020 no va fer les campanyes de conscienciació ciutadana que pertocaven, valorades en 170.000 euros que l’Ajuntament ha reclamat, l’empresa es nega a pagar, i ara ho haurà de dirimir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La conclusió a què ha arribat l’Ajuntament és, segons la regidora d’Espai Públic, que “el contracte no es va dissenyar bé, les repercussions de les modificacions que se’n van fer no es van valorar bé, no hi ha hagut un seguiment del contracte [la fiscalització s’estaria fent ara amb recursos propis de l’Ajuntament], no hi ha un sistema de penalitzacions per incompliment” i, en definitiva “és complicat mantenir el servei en unes condicions mínimes”.

FER UN COMENTARI