937 penedesencs al·leguen per no estar a la mesa electoral

0
460

356 persones de Vilanova, 336 del Vendrell i 245 de Vilafranca han presentat al·legacions fins ara davant les respectives juntes electorals per tal de no haver d’estar a la mesa electoral –tal com els ha tocat per sorteig– en les eleccions al Parlament del 14 de febrer. La xifra és extraordinària, i no és exclusiu del Penedès que hi hagi tanta gent que sol·liciti aquesta excepció: al conjunt de Catalunya es calcula que ho ha demanat entre el 20% i el 25% dels que els ha tocat, 20.579 persones, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El president de la Junta Electoral de Barcelona, Santiago García, ha augurat que hi haurà dificultats per constituir algunes meses perquè molta gent no s’hi presentarà, i ha indicat que s’estudiaria la possibilitat d’incorporar voluntariat.

La decisió d’acceptar les al·legacions o no depèn de cada junta electoral de zona. Una junta electoral està formada per cinc persones: tres jutges i dos advocats; els dos advocats són nomenats pels partits polítics.

La Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, estableix que la formació de les meses electorals és competència dels ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona. Cada mesa està formada per tres persones, una que hi exerceix la presidència i dues vocalies. Cada ajuntament els elegeix per sorteig públic entre totes les persones censades menors de 70 anys –si bé a partir dels 65 anys poden manifestar la seva renúncia– i que sàpiguen llegir i escriure. En el mateix sorteig també s’escullen cadascun dels suplents de cada mesa, que igualment han de ser al local electoral a les 8 del matí del dia de les eleccions, per si faltés algun titular.

FER UN COMENTARI