El darrer ple municipal de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona va aprovar inicialment, per unanimitat de tots els grups, el Catàleg de masies i altres edificacions en sòl no urbanitzable; un document elaborat per l’arquitecta penede-
senca Rosa Escala. El catàleg contempla els usos i drets de 29 masies, molins i altres edificacions que actualment es troben en l’espai de sòl no urbanitzable del municipi. D’aquesta manera, “un cop finalitzi tot el procés, l’Ajuntament podrà concedir, directament, les respectives llicències basant-se en els usos especificats, guanyant agilitat i proximitat a la gestió.

El Catàleg, a més a més d’ordenar urbanísticament aquestes edificacions, posa les bases per fomentar-ne una bona conservació i/o una eventual rehabilitació”, declarava el regidor d’Urbanisme, Toni Almirall. L’alcalde, Pol Pagès, recalcava “la importància de fer polítiques d’urbanisme per solucionar problemes latents, per fer-ne funcional la gestió i per reivindicar el valor el patrimoni”.

Després del ple, els propietaris rebran la notificació de l’Ajuntament amb tota la documentació relativa i tindran un mes per presentar al·legacions, si fos el cas. Un cop aprovat provisionalment, l’Ajuntament remetrà el document a la Comissió d’Urbanisme del Penedès, organisme de la Generalitat, que n’aprovarà el document definitiu.

FER UN COMENTARI