Cau un 8,65% la generació de residus a l’Alt Penedès i Garraf durant el confinament

0
710

Segons les xifres de residus recollits de què disposa la Mancomunitat Penedès Garraf, en els mesos de març i abril s’han recollit més 16.000 tones de fracció de rebuig, el que suposa un disminució del 10,41% respecte al mateix període de fa un any. Per mesos, al març baixen un 3,56% les tones de residus urbans, mentre que a l’abril la baixada de tones és del 20,57%. La recollida de fracció orgànica també disminueix en un 8,68% i en total s’han recollit més de 1.700 tones entre els mesos de març i abril.

Per contra, en aquest mesos la recollida selectiva d’envasos ha augmentat notablement en un 22,21%, arribant fins casi les mil tones recollides. També ha crescut en un 2,93% el vidre recollit respecte el mateix període de 2019. Aquestes xifres posen de manifest que el confinament ha comportat una retracció de l’activitat comercial i de serveis (bars, restaurants), que ha tingut una incidència directa en la disminució de les tones produïdes de fracció resta i orgànica. D’altra banda, l’increment dels envasos lleugers és degut al major consum a les llars pel fet d’estar en confinament, així com un major consum de productes envasats de neteja.

La previsió és que augmentin un altre cop les tones de residus recollits a mesura que avancin les fases de desconfinament i s’activin de nou les activitats econòmiques.

FER UN COMENTARI