Dimarts el Centre d’Interpretació del Cava de Sant Sadurní va acollir la presentació dels resultats dels treballs encarregats per la Plataforma Defensem la Identitat Vitivinícola al Penedès (DIV Penedès) amb l’objectiu d’aportar coneixement i valor al futur Pla Territorial Parcial (PTP) de l’Alt Penedès.

Aquests mateixos resultats es presentaran també al Departament de Territori de la Generalitat perquè els tingui en compte a l’hora d’avançar en la redacció del PTP. “Hem intentat aportar valor i noves metodologies a l’hora de treballar i planificar el territori. Esperem que a finals d’any quan es publiqui l’avanç del PTP el Departament de Territori les hagi pogut incorporar”, anunciava el geògraf i membre de la Plataforma DIV, Ignasi Grau.

Per primera vegada en planificació territorial, el lobby format pels principals agents vitivinícoles de la comarca, ha encomanat un estudi econòmic sobre el valor de l’espai de la vinya. El segon estudi ha estat elaborat per l’enginyer de camins Jordi Julià i s’ha centrat a analitzar la xarxa viària del Penedès i els traçats proposats pel pas del Quart Cinturó. L’estudi demostra i conclou que no és necessari mantenir una via d’alta capacitat, com seria el traçat del Quart Cinturó al Penedès, davant d’un horitzó immediat d’absència de peatges a l’A-7. Concretament, es proposa resoldre el final del Quart Cinturó en l’àmbit de la ròtula Martorell-Abrera.

L’arquitecte urbanista Sebastià Jornet, va presentar una anàlisi dels assentaments residencials i d’activitat del Penedès que ha servit per posar en relleu  l’excés de sòl urbanitzable, estimant que existeix una reserva de sòl residencial planificat, suficient per abastir els pròxims 100 anys. En aquest context es qüestiona la necessitat de les noves infraestructures pensades per donar servei a creixements que en principi no s’han de produir.

El quart estudi ha estat dirigit per l’arquitecte paisatgista del Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola, el Dr. Miquel Vidal, que va presentar per primera vegada una metodologia per desenvolupar un atles de qualitat paisatgística de la vinya.

Finalment, el darrer treball ha estat elaborat per l’enginyer agrònom Ignasi Grau i ha consistit en elaborar una proposta d’ordenació dels espais oberts plantejant, una lectura conjunta de les 21.000 ha de vinya que hi ha al Penedès.

FER UN COMENTARI