Entre els dies 2 i 14 de maig, l’equip d’arqueologia de la cooperativa ArqueoVitis SCCL, amb el suport de l’Ajuntament de Subirats, inicia per primera vegada els treballs d’excavació al Puig del Cocodril o Pujol d’en Figueres, un jaciment ibèric amb més de 2000 anys d’història situat davant mateix del Castell de Subirats. Els objectius d’aquesta primera intervenció són delimitar el jaciment i avaluar l’estat de conservació i les característiques de les restes arqueològiques localitzades fins al moment.

El Puig del Cocodril, situat en el període ibèric ple (segles IV-III aC), es coneix des de l’any 1899 gràcies als estudis geològics i espeleològics de Norbert Font, del Centre Excursionista de Catalunya. Va ser el segon jaciment arqueològic descobert al Penedès, després de Sant Miquel d’Olèrdola. Les primeres intervencions es van produir a principis dels anys 1930 i van constatar l’existència d’una fortificació o oppidum que podria complir les funcions de centre de poder i de control del territori i del comerç de la Cossetània oriental, amb diversos jaciments com la Font de la Canya d’Avinyonet, sota la seva òrbita. De fet, el jaciment estava situat en un enclavament estratègic que visualment dominava tota la vall de l’Anoia, l’antiga Via Augusta i una gran part del Penedès.

El material arqueològic en superfície és abundant i divers. Destaquen troballes com una moneda ibèrica de Cesse (Tarragona) del segle III aC i una moneda macedònica del segle II aC. A nivell ceràmic hi ha una gran quantitat de fragments d’àmfores ibèriques i puntualment importacions fenícies i romanes.

La recerca al Puig del Cocodril vol indagar sobre els orígens de la vinya i el vi al territori i el seu comerç amb les diferents cultures de la mediterrània, seguint l’itinerari científic de projectes com la Font de la Canya a Avinyonet o la Timba de Santa Bàrbara de Castellet i la Gornal i l’Arboç.

La ubicació del jaciment -envoltat del Castell de Subirats i pel jaciment paleontològic dels Casots-, la propietat municipal dels terrenys i la seva condició com a Espai de Protecció Arqueològica (EPA), li confereix un valor afegit per la seva futura conservació, adequació a la visita i integració en els circuits culturals i turístics del municipi de Subirats, capital de la Vinya.

FER UN COMENTARI