Consegüent o conseqüent?

0
525

Els adjectius del títol no volen pas dir el mateix. El tècnic que tinc a la Sindicatura de Greuges de Vilafranca, Josep Maria Albertí –la meva mà dreta i l’esquerra–, em va fer recordar no fa gaire la confusió que hi ha entre aquests dos termes.

L’adjectiu consegüent significa “que segueix com a resultat, efecte natural o deducció”, segons el DIEC2. I posa aquest exemple: Els desastres consegüents a la guerra.

Per contra, l’adjectiu conseqüent significa “coherent (que té coherència)”: Un raonament conseqüent. Una conducta conseqüent. Ser conseqüent amb les seves idees. Ser conseqüent amb si mateix.

La coherència és la connexió, la relació estreta d’unes idees que s’acorden entre elles: No haver-hi coherència entre les parts d’un discurs; les parts d’aquest discurs, doncs, no serien conseqüents.

I l’Optimot ens parla dels adverbis consegüentment i conseqüentment, que presenten la mateixa diferència:

“Tots dos adverbis, conseqüentment i consegüentment, són correctes, però tenen significats diferents. L’adverbi conseqüentment significa “d’una manera conseqüent”. Per exemple: Si obressis conseqüentment tindries menys problemes de consciència.

”En canvi, l’adverbi consegüentment equival a les locucions per consegüent, en conseqüència. Per exemple: Les reduccions de personal, consegüentment, han comportat l’ampliació de la jornada laboral. S’havia previst mal temps; consegüentment, van anul·lar l’excursió.”

Les frases següents són incorrectes; espero que vegeu clarament per què:

La riuada i les destrosses conseqüents conformaven un espectacle dantesc. Aquest polític no és gaire simpàtic, però almenys és consegüent amb el que predica i promet. Les entrades estaven exhaurides i, conseqüentment, no vam poder veure la pel·lícula. Mirar de no utilitzar tant de plàstic és actuar consegüentment amb el respecte a la natura i l’amor al nostre planeta.

Que tinguem tots un bon curs!

FER UN COMENTARI