La CUP vol saber, amb dades a la mà, si hi ha segregació escolar a Vilafranca. De fet, creu que n’hi ha, però cada vegada que demana dades a l’Ajuntament per confirmar-ho (o desmentir-ho), l’hi són negades. Maria Ferrerons afirma que la regidora d’Ensenyament Xell Montserrat els la nega “perquè hi ha risc d’estigmatitzar els centres”, però al seu parer “l’estigmatització ja existeix i no tenir les dades ajuda a estigmatitzar encara més”.

En concret, el que volen saber és com es distribueixen els ajuts a l’escolarització entre els col·legis de Vilafranca. No volen noms i cognoms; només saber si es reparteixen de manera proporcional, com a via per saber si hi ha una equitativa distribució de l’alumnat. Creuen que sí, però no tenen dades.

Des del mes de juny ho vénen demanant a l’equip de govern local de CiU-PSC. Ara en fan la denúncia pública i, emparats per la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, avui dimarts la CUP ha sol·licitat formalment les dades. L’Ajuntament té un mes per respondre; si no ho fa, acudiran a la Comissió de Garanties, que ho elevaria a la Generalitat.

En el darrer curs, 1.560 infants es van beneficiar d’ajuts a l’escolarització a Vilafranca, més del 20% del total de matriculats.

FER UN COMENTARI