El Comitè de Treballadors de l‘Ajuntament del Vendrell denuncia “la situació insostenible que es viu en alguns departaments del consistori que ha provocat que alguns serveis s’hagin de tancar per manca de personal derivat d’una mala gestió municipal en aquest aspecte”.

Segons el Comitè, el 12 de novembre va fer arribar per escrit la seva queixa a l’Ajuntament demanant que prengués mesura per solucionar “aquest tema que distorsiona el funcionament normal del consistori i, de retruc, perjudica la ciutadania”, però vista la manca d’accions per arreglar el problema, han  decidit fer-lo públic. Segons denuncien, des de fa mesos hi ha mancança de personal i provoca una sobrecàrrega laboral al personal.

Els departaments de l’Ajuntament que es troben en situació precària per manca de personal són l’Oficina d’Empadronament, Serveis Socials, Servei d’Atenció al Ciutadà, Secretaria, Servei Català, Biblioteca, Esports i Residència d’avis la Muntanyeta.

FER UN COMENTARI