Descoberta la cinquena torre de la muralla del conjunt monumental d’Olèrdola

0
348

La segona setmana de gener es donava a conèixer la troballa excepcional d’un crani d’època ibèrica al conjunt monumental d’Olèrdola, que va deixar en segon terme una altra descoberta també important que es va fer al desembre: una nova torre romana adossada a la muralla. Fins ara hi havia una torre a banda i banda de cadascuna de les dues portes del conjunt monumental. Segons la responsable de la seu d’Olèrdola del Museu d’Arqueologia, Núria Molist, la troballa d’aquesta cinquena torre “és excepcional” i “haurem d’esperar el treballs propers per poder-ne definir la planta i excavar l’interior i el que sembla, a priori, dues etapes constructives”.

En la mateixa excavació feta entre el 29 de novembre i el 23 de desembre es va realitzar una intervenció a l’extrem est de la muralla romana tardorrepublicana i es van recuperar 43 metres lineals de muralla, fins aleshores coberts de vegetació. El Museu assenyala que la muralla “de tipus barrera mesura de la cinglera est a l’oest 148 metres, i estava fins ara conformada per quatre torres”. El parament exterior és de tipus itàlic, tal com correspon a les construccions defensives aixecades entre mitjans del segle II i inicis del segle I aC, i es caracteritza per grans carreus poligonals a la base i un coronament d’obra irregular.

A més de la torre, les excavacions han permès constatar el canvi de parament que ja s’intuïa en el tram de muralla recuperat, passant d’uns carreus ben escairats a una fàbrica amb pedres irregulars i morter de calç. La causa d’aquest sobtat canvi no es pot precisar, però sembla que va estar condicionada per la necessitat d’acabar ràpidament la muralla.

La nova pedrera situada immediatament davant del murum, localitzada en la intervenció, acomplia un doble objectiu: l’extracció de blocs a peu mateix de l’obra abaratint costos de trasllat i l’increment de l’alçada de la construcció, fent-la més inexpugnable. L’extracció de blocs d’aquesta pedrera segueix el mateix sistema d’obtenció que la situada a l’interior del recinte i excavada a l’inici dels anys 1990.

FER UN COMENTARI