La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Font-rubí un estudi del conjunt de l’església de Sant Vicenç de Morrocurt que té per objectiu ampliar el coneixement del monument amb la finalitat de reconstruir-lo per fases. La primera fase aborda l’aixecament de les parts de la nau caiguda, amb recol·locació de les dovelles de la porta principal; la segona contempla la consolidació de la capella nord i la construcció de la nova coberta del temple; la tercera inclou treballs d’arqueologia i acabats interiors; la quarta, la restauració de la torre i urbanització de l’entorn i la cinquena, les instal·lacions i equipaments interiors.

Capella romànica del 1156
L’església de Sant Vicenç del Morrocurt és una capella romànica del 1156 inclosa a l’inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El temple és d’una sola nau coberta amb volta de canó, seguida sobre arcs torals lleugerament apuntats. Té un absis semicircular, decorat amb arquets cegues i bandes llombardes. A la zona nord, hi ha una capella afegida posteriorment. Destaca una torre de base quadrada amb merlets esglaonats de maó.

L’any 1992, després d’una forta tempesta, es va esfondrar la coberta de la nau central, els arcs torals i la major part dels murs sud i oest. Posetriorment l’Ajuntament va comprar l’edifici i va dur a terme una primera fase d’intervenció, que va incloure l’apuntalament de les restes i la retirada de la runa.

L’estiu del 2016 el Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació va realitzar unes obres de consolidació d’urgència de les restes, consistents principalment en la reparació i reforç del contrafort de la façana sud, la reparació de l’absis i de la vola que queda de la nau principal, així com la construcció de la seva nova coberta i l’adequació del terreny per a la correcta conducció d’aigües lluny de l’edificació

FER UN COMENTARI