El seu llegat l’entoma una nova entitat que tindrà com a objectiu promocionar la vegueria

Dotze anys després de la seva creació i amb l’assoliment de la vegueria Penedès, la Plataforma per una Vegueria Pròpia (PVP) posa punt final a la seva trajectòria. Els seus membres així ho van decidir, per unanimitat, el 29 de maig a Igualada, en assemblea extraordinària. El motiu principal que al·leguen per dissoldre-la és que l’objectiu pel qual va ser fundada es va assolir el 8 de febrer al Parlament, amb la creació de la vegueria. Ara bé, més de la meitat dels seus socis juntament amb altres persones que no ho són han impulsat la creació d’una nova entitat que, amb un altre format i uns altres objectius, doni continuïtat a la feina feta per la plataforma.

La nova entitat, que actualment està en procés de constitució i de la qual en formen part unes vint-i-cinc persones, recollirà l’esperit i el llegat de la PVP i tindrà per objecte vetllar pel correcte desplegament de la demarcació veguerial del Penedès, seguir la implementació del Pla Territorial del Penedès i promoure o bé participar en propostes i activitats encaminades a la promoció del Penedès i els seus valors. En certa manera, aquests objectius van quedar fixats en el manifest Lliure Albir, fet per la PVP en l’acte de celebració de la consecució de la Vegueria i que fixa cinc punts a treballar: els dos primers relacionats amb la ràpida implementació de la vegueria en tots aquells aspectes que ja es poden dur a terme; la constitució de l’Assemblea dels 72 alcaldes que podrien desenvolupar la tasca del futur Consell de vegueria, la creació de la marca turística Penedès, i l’erecció d’un Centre d’Interpretació i Promoció del Penedès.

FER UN COMENTARI