Dona, llatinoamericana, treballadora de la llar, sense permís de residència i treball, el perfil d’immigrants ateses pel CITE a l’Alt Penedès

0
258

Durant el primer semestre del 2021, l’oficina del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de l’Alt Penedès, ubicada a la seu de CCOO de Vilafranca, ha atès 53 persones, amb 76 visites i 122 consultes plantejades. L’atenció durant aquest període encara s’ha vist marcada per la crisi sanitària generada per la covid-19, que ha condicionat que en molts casos la relació amb la persona atesa s’hagi fet de manera telemàtica.

Per països d’origen, en primer lloc hi havia persona procedents de Colòmbia (15%), el Marroc (15%), Hondures (11%), i Bolívia (8%). Tanmateix, cal destacar que gairebé tres de cada quatre persones ateses són llatinoamericanes. Pel que fa al gènere, el 55% són dones; això és conseqüència de la rellevant presència de persones d’origen llatinoamericà a la comarca i pel pes més gran de les dones entre les persones provinents d’aquests països.

Les dades del CITE també mostren una estabilització respecte de l’any anterior de les persones sense autorització administrativa per residir i treballar a l’Estat espanyol, que es manté prop del 77% del total. Aquesta situació és conseqüència de l’existència d’una bossa de persones que no han pogut regularitzar la seva situació per les dificultats que genera un mercat de treball de baixa qualitat, atès que es requereix un contracte d’un any a jornada completa per a la regularització administrativa. Això s’ha vist agreujat per la crisi social i econòmica generada per pandèmia.

Més del 72% de les consultes ateses tenen a veure amb temes relacionats amb les vies per regularitzar la seva situació, i el 55% no treballa, mentre que les que ho fan de manera irregular són el 88% del total.

El principal sector d’ocupació és el de feines de la llar (36%), seguit de l’hostaleria (8%). El treball de la llar també és el primer sector pel que fa a treball irregular (38% del col·lectiu), de les quals el 88% són dones. L’hostaleria, amb un 10% ocupa el segon lloc i la construcció, amb un 10%.

FER UN COMENTARI