El castell de Foix

0
396

L’ermita de Santa Maria de Foix, que s’alça a 661 metres d’altitud, data del segle XII. Fou consagrada l’any 1309. Al segle XIII pertanyia als nobles Cervelló i des del 1388, als Pinós. Al segle XV, als Peguera, que foren senyors de Foix i de Torrelles.

El Lloc de Torrelles pertanyia al terme de l’antic castell de Foix, documentat al 1067, que posteriorment va pertànyer a Bernat Marcús, conseller del comte Ramon Berenguer IV. El 1185 surt esmentat per primera vegada el lloc de Torrelles de Foix. Al 1198, Guillem de la Granada concedí el Castell de Foix a Guillem de Tarragona i deixà unes terres perquè els seus marmessors hi edifiquessin una església en honor de Déu i la Verge Maria.

Secabecs fou un antic castell del municipi de Torrelles de Foix al cim d’un turó que domina, per l’esquerra, el riu Foix. És esmentat ja al segle XIII. Prop seu hi ha la masia del Soler de Secabecs. El 1309, el cavaller Guillem de Secabecs de Foix hi edifica una capella en honor a Sant Andreu.

El Castell de Foix va pertànyer posteriorment a la corona; al 1388 el rei Joan I el va vendre a Bernat de Pinós. El 1397 el rei demana a Bernat que signi la pau amb jurament de sagrament i homenatge entre alguns homes del terme de Foix i el cavaller Marc d’Avinyó, que disputava la senyoria del dit castell.

Roger de Pinós, senyor del castell després del seu pare Bernat, tenia diferents trifulgues contra els homes del terme de Foix i amb els cavallers, senyors d’altres castells del Penedès. El 1414 es diu:
“…debat guerra rancors e males voluntats fossen entre Roger de Pinós cavaller senyor del castell de Foix, el noble Joan de Barberà de Torrelles, i els nobles d’Avinyó… les dites parts acorden repartir-se les rendes dels albergs, horts, camps, vinyes, terres, honors, possessions, vaixelles, vinaris (cellers), mobles, homes, censals… que hi ha en el terme…”. La muller de Roger, Graida, en quedar vídua, es casà amb Gerald Alemany de Peguera. A la mort d’aquest segon marit l’any 1431, passa a ser senyora del castell de Foix.

Els Peguera originàriament eren castlans del castell de Peguera (Fígols de les Mines al Berguedà). Els Peguera van ser els posseïdors del castell i de Torrelles. Guerau de Peguera i Berardó fou nomenat pel rei Carles III de Catalunya–Aragó primer marquès de Foix al 1710; la nissaga dels Peguera es va extingir amb Maria Manuela de Peguera i de Pedrolo, que morí soltera el 1881 i va deixar el seu patrimoni a les salesianes.

FER UN COMENTARI