El Consorci Administració Oberta de Catalunya ha lliurat al Consell Comarcal de l’Alt Penedès el Reconeixement d’Administració Oberta 2019, en la categoria de consells comarcals de més de 50.000 habitants, per la “transformació digital de la seva relació amb la ciutadania i de la gestió interna”.

Cada any, el Gabinet Tècnic i el Laboratori d’Innovació del Consorci AOC avaluen el grau de maduresa de la transformació digital dels ens locals de Catalunya, a partir de dades objectivables dels principals indicadors dels governs digitals oberts. La transformació digital de la ciutadania i de les administracions públiques permet un estalvi econòmic important: el 2019 es van fer a Catalunya unes 771.000 transaccions electròniques diàries que han generat un estalvi de 383 milions d’euros.

Estalviar temps, diners i documents

El premi que ha rebut el CCAP valora el servei Via Oberta, que permet donar compliment al dret de la ciutadania a no aportar documents que ja estiguin en poder de les administracions. Durant l’any 2019, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va fer 4.480 consultes de dades i documents d’altres administracions a través d’aquest servei, de manera que cada ciutadà de la comarca es va estalviar presentar 24 documents de mitjana en els seus tràmits i gestions. També durant el 2019, el Consell Comarcal va estalviar més de 120.000 euros a través dels tràmits i les notificacions electròniques.

FER UN COMENTARI