La crisi econòmica derivada de la pandèmia sanitària de la covid-19 ha fet estralls arreu del territori; també a la vegueria. Aquest dimecres la Federació Empresarial Gran Penedès ha presentat les conclusions de l’Informe de Conjuntura Econòmica del primer semestre de 2020.

La pandèmia ha suposat una davallada sense precedents del PIB, sobretot perquè no s’ha pogut desenvolupar la temporada turística amb normalitat. A diferència d’altres crisis, però, en aquesta s’ha trencat la relació entre la caiguda del PIB i l’ocupació: encara que s’hagin perdut molts llocs de treball (al voltant d’un 5%) l’ocupació s’ha pogut sostenir més a partir de l’aplicació dels ERTO, que han suposat un estalvi de milions d’euros.

Pel que fa a la comarca del Garraf, el context d’aquest primer semestre ha tingut uns efectes molt negatius en l’economia. Així, és la comarca de la vegueria Penedès que ha perdut més llocs de treball, patint un 7,9% de pèrdues, que la situa com a 34a comarca catalana amb més reducció d’ocupació. Durant aquests primers sis mesos del 2020, quasi 3.000 persones s’han quedat sense feina i actualment el nombre d’ocupats és de 34.294 persones, la xifra més baixa des d’inicis del 2016.

La destrucció d’ocupació actual és similar a la que ja es va patir durant la crisi del 2008, però no ha arribat a aquells extrems per les aplicacions dels ERTO i a inicis del segon trimestre s’ha pogut observar un repunt positiu. Malgrat això, la taxa d’atur ha augmentat i ara se situa en un 15,2%: actualment hi ha més de 10.000 persones inscrites.

En aquest sentit, els sectors de serveis de mercat i hoteleria són els que més atur acumulen: els àmbits de comerç i hoteleria suposen el 76,4% de les pèrdues dels llocs de treball, que supera amb escreix la mitjana de la resta de Catalunya, del 46,1%. Això es deu a la dependència del turisme dels municipis garrafencs, cosa que l’ha fet especialment vulnerable aquests mesos de pandèmia.

El Baix Penedès resisteix l’embat

El teixit empresarial del Baix Penedès aguanta menys malament la crisi de la covid-19. Aquesta és una de les conclusions que posa de manifest l’Informe. Efectivament, i sorprenentment, perquè la comarca sempre apareix a la cua de les comarques amb més aturats, el teixit empresarial del Baix Penedès és un dels que millor ha resistit la desacceleració econòmica derivada de la pandèmia, en retrocedir un 6,1%, davant de pèrdues del 9% a l’Alt Penedès o del 9,5% al conjunt de Catalunya.

En canvi, l’ocupació entre gener i juny va caure un 5,9%, quatre dècimes més que la mitjana de Catalunya, essent el més afectat el treball assalariat (la caiguda d’autònoms va ser “només” del 0,3%). I l’atur en aquest semestre va créixer el 29% (en sintonia amb el context català), en 2.039 persones, fins a arribar a les 9.106 sense feina. La taxa d’atur es troba ara en el 19,9%.

Per sectors, la destrucció d’ocupació ha afectat sobretot el sector serveis (-6%), l’hoteleria (-3,5%) i en menor mesura el comerç (-1%) i les activitats socials, culturals i esportives (-1%), mentre que la indústria ho ha fet un 0,3%. Per contra, la construcció ha creat llocs de treball al Baix Penedès (+0,5%). Si la comparació de dades es fa en clau anual, la sotragada més gran se l’endú l’hostaleria, que perd un de cada quatre llocs de treball, per davant de les activitats socials-culturals-esportives (en perd un de cada sis) i el comerç (-5,9%), mentre que l’administració (sanitat, educació, serveis socials) pal·lia els efectes de la covid creixent un 1,5%.

Com a conclusió, l’Informe de Conjuntura apunta que la covid ha trencat la dinàmica positiva de l’economia al Baix Penedès, amb una recessió que no ha estat tan gran com en altres ocasions gràcies als sectors industrial i de la construcció, i com a dada també negativa, però no tant, el Baix Penedès ja no és la comarca que més llocs de treball perd, sinó que en aquesta ocasió en té deu per darrere.

La covid destrueix 297 empreses a l’Alt Penedès

A l’Alt Penedès abans de l’inici de la pandèmia hi havia 297 centres de treball més que ara  i s’han destruït 1.189 llocs de treball en un any. Malgrat això, l’Alt Penedès és de les comarques del país que menys ha patit la crisi, ja que el descens d’un 2,9% en l’ocupació està molt per sota del 5,5% de la mitjana catalana. Aquesta caiguda més sostinguda s’explica pel més bon comportament del sector serveis i pel que hi té la indústria. I és que aquesta a l’Alt Penedès s’ha vist menys afectada per l’aturada de l’activitat econòmica que algunes altres activitats. Tot i aquesta menor caiguda de l’ocupació (2,9%), la destrucció del teixit empresarial ha estat molt superior, assolint un 9% durant la primera meitat del 2020.

Pel que fa a les dades d’atur, la tendència a reduir-se que es donava des del 2013, es trenca aquests primers sis mesos d’any i s’incorporen a l’atur 1.268 persones, cosa que representa un increment del 24,6%. En total, avui a l’Alt Penedès hi ha 6.420 persones sense feina i l’índex d’atur s’enfila al 12,6%. Malgrat aquest increment, l’Alt Penedès es manté com la comarca de la vegueria amb la taxa de desocupació més baixa.

Si ens fixem en el creixement interanual per sectors, l’Agricultura (-5,1%) i la Indústria (-3,7%) són els sectors més castigats, molt per sobre del Garraf i del Baix Penedès.

FER UN COMENTARI