El Govern impulsa a tocar de la Ràpita el primer gran polígon logístic annex al Logis

0
1704

Les conseqüències del Logis Penedès arribaran al Penedès fins i tot abans del Logis. A vigílies d’un mes d’agost que és inhàbil, la Comissió de Política Territorial i Urbanisme ha donat compte de l’avanç del pla director per crear un polígon logístic de 110 hectàrees al sector de Sant Marçal-Cal Vies, l’objectiu del qual, segons la Generalitat, és donar suport al futur polígon intermodal de mercaderies del Logis Penedès i als polígons del sud de Vilafranca i de l’entorn dels Monjos.

El Govern va impulsar la redacció d’aquest pla director a petició dels tres ajuntaments afectats: el 70% serà a Castellet i la Gornal, el 20% a -l’Arboç i el 10% a Castellví. Del lloc triat, molt a prop de la Ràpita, en destaca la “bona ubicació i accessibilitat”. Queda limitat per l’autopista AP-7, la carretera de Sant Marçal a les Masuques, l’antiga N-340, el torrent de la Bruixa, la carretera de la Ràpita a la Múnia, l’N-340 i la riera de la Múnia.

El Govern recorda que el Pla Director de l’Alt Penedès aprovat preveu des de 2008 una àrea d’activitat econòmica supramunicipal en aquesta zona. No obstant això, atès “el gran valor dels espais agrícoles i dels corredors ecològics” de la zona, el pla preveu mesures per minimitzar-ne l’impacte: limitar la seva connectivitat als eixos viaris i ferroviaris existents; fer-lo en continuïtat amb els nuclis urbans existents; deixar grans àrees d’espais lliures a l’entorn dels espais fluvials; prioritzar parcel·les de grans dimensions on es pugui implantar activitat logística; i establir un tractament especial de les façanes dels edificis. A més, el polígon ocuparà un 20% menys del que permetria el planejament dels tres municipis afectats (130 hectàrees) i es classificaran com a sòl no urbanitzable tot el terreny que no tingui la dimensió o ubicació aconsellable per formar part del polígon.

L’entitat Pro Vegueria Penedès recorda que els terrenys de l’Arboç estan inclosos dins el Pla Territorial del Camp de Tarragona, “el qual identifica aquest sòl com a no urbanitzable de protecció preventiva”. També manifesta “sorpresa i perplexitat davant l’intent d’adaptació del planejament vigent” i demana que es paralitzi qualsevol intent de modificació dels plans Metropolità de Barcelona i del Camp de Tarragona fins a l’aprovació del Pla Territorial del Penedès. Un pla que va amb un “retard injustificable” ja que la llei de creació de l’àmbit territorial del Penedès és de fa nou anys.

Audiència a la Múnia

El pla del sector de Sant Marçal-Cal Vies se sotmetrà a informació pública i participació ciutadana fins al 30 de setembre, període fins al qual es poden presentar al·legacions. En aquest sentit, l’Ajuntament de Castellví ha convocat el 4 de setembre una audiència pública amb Josep Armengol, subdirector general d’Acció Territorial i de l’Hàbitat Urbà de la Generalitat, en què s’exposarà el projecte i el veïnat hi podrà intervenir. Està previst que la redacció del pla director s’allargui durant dos anys.

FER UN COMENTARI