La Generalitat de Catalunya té previst posar en funcionament a principis de l’any vinent un nou Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) per a dones que pateixin violènècia masclista al Penedès i l’ubicarà a Vilanova i la Geltrú.

Els SIE són un servei gratuït que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situació de violència masclista, així comals seus fills i filles. L’equipament compta amb un equip de professionals  multidisciplinar integrat per professionals de l’àmbit de la psicologia, el treball social, l’educació social i el dret.

Els objectius principals del SIE són oferir informació de qualitat sobre els recursos de la xarxa pública i associativa; proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada; adequar el model d’intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que han patit o pateixen violència masclista; potenciar programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació; i treballar coordinadament amb els serveis externs, atenent el procés específic de cadascuna de les dones.

Els SIE i els SIAD

Al SIE hi arriben els casos més greus de víctimes de violència masclista i hi accedeixen derivades principalment de la xarxa d’atenció i recuperació integral per a dones en situació de violència, els serveis de salut d’atenció primària, els serveis socials d’atenció primària i les associacions de dones o per iniciativa de les mateixes dones.

Els Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista depenen del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2019 els 8 equipaments d’aquest tipus que hi ha arreu del país van atendre un total de 6.663 dones i 1.074 infants. A principis del 2020 la Generalitat preveu ampliar la xarxa de SIE amb l’obertura de quatre més, un serà el de Vilanova i la Geltrú i atendrà l’àrea del Penedès, mentre que els altres tres seran al Vallès, al Bages, al Barcelonès. A banda d’aquest servei, que és on es deriven els casos més greus de violència masclista, arreu del país hi ha les Oficines d’Informació de l’Institut Català de les Dones i els SErveis d’Informació i Atenció a les dones (SIAD), de titularitat municipal o comarcal, els quals informen sobre qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge, serveis i recursos per a les dones, i, si s’escau deriven cap a les entitats i organismes que en són responsables.

 

 

FER UN COMENTARI