El paper de l’Ajuntament en la lluita feminista i LGTBI

0
148

Els últims anys, els moviments feminista i LGTBI han experimentat un auge important que ha fet avançar la societat una mica més cap al progrés. Hem lluitat, ens hem defensat, ens hem manifestat i això ha fet que hàgim conquerit molts drets que no teníem i ha fet que canviem maneres de pensar d’homes i dones. Hem aconseguit portar-ho al centre del debat social.

Però no tot han estat flors i violes, sinó que el sistema heteropatriarcal ha reaccionat. I amb força. Amb una violència sovint visible, i sovint no tant. Què passa amb la desigualtat salarial i el sostre de vidre? I amb la discriminació laboral envers el col·lectiu LGTBI? I amb la invisibilització de la dona en àmbits com l’esport, la cultura o la història? Seguirem normalitzant la violència verbal a la qual estem sotmeses?

No, no i no. Cap més agressió ni violació sense resposta. Precisament perquè estem empoderades, estem conscienciades que no hem d’estar sotmeses a res ni ningú. Que ningú té dret a prohibir-nos a qui estimar ni com fer-ho. Per això, paral·lelament a la lluita al carrer, les institucions han de prendre partit i incorporar la perspectiva feminista, interseccional i de gènere a totes les polítiques públiques.

Els ajuntaments són clau per donar-hi suport i, per tant, exigim la creació d’una regidoria de feminismes i drets LGTBI al Vendrell, que compti amb un pressupost i personal adequat i que treballi específicament la transversalitat de gènere en les polítiques públiques, que implementi mesures per a la igualtat i contra la violència masclista i la discriminació LGBTI, teixint espais de treball i aliances entre l’administració, la ciutadania i els moviments socials.

Aquesta regidoria ha d’anar més enllà de l’actual regidoria de polítiques de gènere i igualtat, molt supeditada a serveis socials i amb un enfocament sovint destinat a tractar casos de violència masclista, però no a revertir les causes que la generen. La nova regidoria hauria de ser capaç de generar actuacions d’educació i sensibilització adaptades a diversos sectors de la població, incorporar la perspectiva de gènere i LGTBI a tota la planificació estratègica de l’Ajuntament i elaborar un protocol de prevenció, detecció i atenció davant de situacions de violències sexuals als espais públics d’oci, entre altres.

És tan necessari que seguim al carrer, seguir lluitat, com també ho és que exigim als nostres representants polítics que actuïn.

Salima El Youssoufi Hadri, regidora de SP-ERC

El Vendrell

FER UN COMENTARI