El preu mitjà dels productes de la pesca comercialitzats a les llotges de Catalunya puja un 19% l’any 2021 respecte de l’any 2019 i se situa en valors mitjans de 4,77 euros/kg. És una de les principals conclusions de l’informe sobre l’estadística pesquera a Catalunya 2021 que acaba de publicar l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR). Aquests resultats permeten copsar l’evolució de les captures, de la recaptació econòmica i de l’estat de la flota del sector pesquer català els darrers anys.

Atesa la singularitat de l’any 2020, any marcat per la crisi de la Covid-19, l’anàlisi de les captures pesqueres ha incorporat una comparativa complementària amb l’any 2019 i, per tant, també més realista. En aquest sentit, l’informe revela que l’any 2021, s’han comercialitzat 20.081 tones de productes pesquers, que han generat una recaptació en primera venda de 95,86 milions d’euros. Entre les espècies més pescades, destaquen el seitó, la sardina i l’alatxa, mentre que la galera, el cranc blau i la gamba blanca han estat les menys captures.

El cas de Vilanova

Tot i les dificultats que travessa el sector, la Confraria de Pescadors de Vilanova ha aconseguit mantenir les 53 embarcacions de l’any passat. Ha perdut, però, una embarcació d’arts menors i ha sumat una de nova al sector de l’arrossegament. En aquest sentit, l’informe detalla que, a hores d’ara, el port de Vilanova compta amb 7 vaixells d’encerclament, 20 d’arrossegament, 23 d’arts menors i 3 de palangre de superfície. És, de fet, la confraria amb un nombre més alt d’embarcacions dedicades al palangre de superfície, juntament amb Blanes.

L’ICATMAR també destaca que la modalitat d’encerclament és la que contribueix en major percentatge a les captures globals de la llotja vilanovina, superant el 60%. L’arrossegament, en canvi, és la modalitat que més contribueix a les recaptacions totals i representa un 47%. Si ens fixem en la modalitat d’arts menors, els resultats d’aquest informe detallen que la llotja de Vilanova, amb unes 200 tones, és una de les que ha registrat més captures durant l’any 2021. Finalment, en la modalitat de palangre de superfície, la llotja de Vilanova ha estat la segona en importància pel que fa a captures i recaptacions l’any passat. S’hi van descarregar 115 tones a un preu mitjà de 7,35 euros/kg.

Si parlem d’espècies, Vilanova ha estat el port que més captures ha fet de sardina i pop roquer l’any 2021. Pel que fa la sardina, s’hi van descarregar 768 tones de sardina a un preu mitjà d’1,74 euros/kg. Les captures de pop roquer, en canvi, se situen al voltant de les 35 tones, la qual cosa representa un 63% del total de les captures que s’han fet al litoral central de Catalunya.

Finalment, si ens fixem en els preus, l’informe de l’ICATMAR destaca que Vilanova és una de les llotges catalanes que presenta un preu mitjà de lluç més alt, tant l’any 2021 com el 2020. L’any passat, el preu mitjà va ser d’11,09 euros/kg.

FER UN COMENTARI