Foto: Consell Comarcal del Baix Penedès.

El Consell d’Alcaldies del Baix Penedès, que reuneix els màxims representants dels 14 municipis de la comarca, ha aprovat durant la seva última reunió un manifest on mostren el seu rebuig a la construcció de parcs fotovoltaics en terrenys agrícoles.

Els alcaldes demanen a la Generalitat de Catalunya la derogació del decret llei que regula les energies renovables i la creació d’un Pla Territorial Sectorial Agrari específic per a la comarca del Baix Penedès. Els representants locals argumenten que aquestes instal·lacions d’energies renovables “no aporten cap benefici als municipis que les acullen”. Per contra, “malmeten el paisatge del conjunt de la comarca, fan que es perdin llocs de treball, empobreixen l’economia i atempten contra el model de comarca”, diuen els alcaldes en el manifest.

El consell d’alcaldies també va acordar consensuar les futures al·legacions dels ajuntaments que hagin d’informar sobre les sol·licituds d’instal·lació de camps de plaques fotovoltaiques.

El nou Decret Llei de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, aprovat per la Generalitat el passat mes de novembre, especifica que els ajuntaments no tenen competències per decidir sobre la instal·lació de parc fotovoltaics. A més, diu literalment que “el caràcter agrícola o forestal del terreny no constitueix, per si mateix, un obstacle per a la seva implantació”.

FER UN COMENTARI