Almenys els dos principals sindicats amb presència a l’Ajuntament (CCOO amb dotze delegats i Intersindical amb set) han expressat públicament el seu rebuig al pressupost municipal de 2020 aprovat inicialment dilluns i hi presentaran al·legacions o l’impugnaran, per intentar canviar-lo. En concret, consideren que el pressupost ni compleix el conveni ni tampoc recull els compromisos d’anys anteriors del Consistori amb els representants dels treballadors.

CCOO centra les seves demandes en tres qüestions. En primer lloc, el conveni local (de 2007) contempla que es destinarà el 0,5% anual de la partida de personal a un pla de pensions per als treballadors i treballadores; però el pressupost de 2020 no diu res del pla de pensions, ni tampoc dels compromisos d’anys anteriors: un deute de 255.000 euros corresponents als anys 2010 i 2011, destinar-hi l’1% del pressupost de 2019 i l’1,5% del 2020.

En segon lloc, es destinarà a fons social l’1,25% de la partida de personal anual. S’hi destinen 537.500 euros, que és més que els 407.000 que pertocarien, però s’oblida dels deutes pendents d’altres anys, amb la qual cosa el deute final seria de 250.300 euros.

I en tercer lloc, CCOO critica que per l’any que ve només consten 30.000 euros en formació, quan el compromís és de 100.000 euros cada any.

Pocs diners a formació
La Intersindical, per la seva part, també denuncia l’incompliment municipal de fer un pla de formació adaptat a les necessitats de la plantilla (que és de 638 treballadors, o de més de 800 si es tenen en compte els organismes autònoms municipals i empreses públiques); a més, en el pressupost de 2018 ja només es van destinar 20.000 euros a formació (dels 100.000 establerts al conveni).

FER UN COMENTARI