Dijous a la tarda s’ha presentat a la biblioteca Armand Cardona la primera Diagnosi de salut a Vilanova, que han estat realitzant els metges de l’hospital i dels tres ambulatoris de la ciutat durant dos anys i mig. Ara, Ajuntament, Generalitat, professionals i ciutadania haurà de decidir quins àmbits són prioritaris d’actuació i com abordar els problemes existents.

El Tacó i el barri de Mar

La diagnosi, la primera que es fa a Vilanova, revela aspectes preocupants. Per exemple, constata que hi ha una diferència gran entre barris en vulnerabilitat en l’àmbit de la salut. Els més preocupants són les zones de la Torre del Veguer, Can Xicarró i els barris periurbans, mentre que dins el nucli urbà, els més exposats són els residents al Tacó, l’Armanyà i el Barri de Mar. L’estudi també constata que a la ciutat, entre 2012 i 2014 la vulnerabilitat va créixer un 9,2%.

Un altre indicador és el de l’analfabetisme. A Vilanova la taxa és de l’1,5%, però al Tacó puja fins al 3,7%. I el segment poblacional més afectat possiblement sigui el de la població estrangera: els barris on se n’hi concentra més són, altre cop, el del Tacó (19%) i de Mar (17%). Una altra dada rellevant és que una de cada tres majors de 80 anys (concretament, el 36,8%, això és 1.450 persones) viuen sols.

Més dades: 12,3 dones de cada mil (d’entre 14 i 44 anys) han avortat. I les enquestes juvenils que s’han fet en instituts indiquen que el 23% de joves de 15-16 anys han tingut relacions sexuals amb penetració (el primer cop, als 14,6 anys, de mitjana); el 18,2% no empren cap mètode anticonceptiu i el 27,7% dels que sí manifesten fer-ne servir, opten per l’anticonceptiu post-coital. I en consum de drogues, el 38,8% de joves han consumit haixix o marihuana i el 23,7%, cànnabis.

El director de la diagnosi, que és també director del CAPI de Baix-a-Mar, Oriol Huguet, explica que una de les demandes existents a Vilanova és més places de residència per a gent gran (la llista d’espera de places públiques és de dos-tres anys). Afirma que la vulnerabilitat en la salut ha crescut al mateix ritme que ho ha fet la ciutat i cita com als col·lectius més vulnerables el jovent sense estudis (precarietat laboral), immigrants (plans d’acollida i integració), infants, dones maltractades i gent gran.

FER UN COMENTARI