Els adquireix per uns 400.000 euros gràcies al dret a tanteig i retracte sobre immobles propietat de bancs. En total, l’Ajuntament en té 66. I en manquen més de 200

En els darrers sis mesos l’Ajuntament de Vilanova ha passat de tenir 56 habitatges per a usos socials a tenir-ne 66, gràcies al fet d’haver fet ús del dret a tanteig i retracte que atorga la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta llei contempla que abans de vendre a un tercer un habitatge adquirit per desnonament o per dació de pagament, el banc té l’obligació d’oferir-lo a qualsevol administració pública del territori, és a dir, Ajuntament o Generalitat, al mateix preu. I l’administració té un termini de deu dies per donar resposta al banc. Sovint, els pisos són venuts en paquets importants a fons d’inversió a preus de saldo, que han pactat prèviament banc i comprador, i és en aquest punt mort que ha intervingut l’Ajuntament vilanoví per ampliar el seu parc públic d’habitatge, amb un cost irrisori, tenint en compte el valor de mercat.

El regidor d’Habitatge, Xavier Serra, explica que un dels objectius d’ERC quan va entrar a l’equip de govern de l’Ajuntament era “ampliar el parc públic d’habitatge” per front als casos d’emergència social, sobretot per famílies afectades per desnonaments, però també per víctimes de violència masclista. I de fet, un dels deu pisos adquirits recentment es destinarà a dones que han patit violència de gènere.

L’Ajuntament no vol donar a conèixer la ubicació dels pisos, atès que la privacitat dels seus nous llogaters temporals és molt important. Per triar-los tenia sobre la taula una oferta de 200 habitatges; primer es van descartar els que tenien un preu superior a 60.000 euros; se’n van inspeccionar 49, que no estiguessin agrupats, per tal de no crear “guetos”, i se’n van triar deu que estan en bon estat, de manera que en un parell de mesos com a màxim (amb tan sols petites obres) ja puguin ser ocupats.

El lloguer que han d’abonar les famílies escollides per la mesa d’emergència abona un lloguer mensual equivalent al 10% dels seus ingressos, es fa un contracte per dos anys (prorrogable) i es fa un seguiment de cada cas.

El regidor Serra ha explicat també que l’Ajuntament ha signat un conveni amb la Generalitat per finançar l’adquisició dels deu pisos, i que en el pressupost municipal de 2019, que s’està elaborant i negociant, es contempla adquirir-ne més. Fons municipals expliquen que si a Vilanova l’Ajuntament té ara 66 pisos de lloguer per a casos d’emergència social, en poden faltar encara 200-300 més per arribar al percentatge que es considera adequat per a una ciutat de les dimensions de Vilanova.

FER UN COMENTARI