Es prohibeix circular en patinet elèctric per voreres i zones de vianants de Vilanova, com la Rambla

0
400

Vilanova disposa d’una normativa pròpia que regula l’ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. El 19 de desembre l’alcaldessa Olga Arnau va signar un decret que en prohibeix la seva circulació per les voreres i per les zones exclusives de vianants, com són les rambles Principal/de la Pau o el carrer Caputxins.

El regidor de Mobilitat, Antoni Palacios, explica que aquesta normativa vol donar resposta a les principals queixes rebudes, que fan referència a “la circulació de patinets a les zones exclusives de vianants, com la Rambla, on alguns circulen a velocitat alta o alguns passaven molt a prop de les façanes”. Palacios ha deixat clar que l’Ajuntament aposta per l’ús d’aquesta mena de vehicles no contaminants, però en creu necessària la regulació.

Així, el decret determina la velocitat màxima a què poden circular els patinets elèctrics segons per quin tipus de carrer se circuli; fixa la distància que hi ha d’haver amb el vianant i dona normes de seguretat, com ara l’obligació de portar timbre, elements reflectors i llums davant i darrere, i un indicador de velocitat.

La nova normativa estipula que les bicis elèctriques i els patinets elèctrics estan prohibits als menors de 12 anys, i que els menors de 16 han de portar casc. Pels carrers amb prioritat invertida o pacificats han de separar-se almenys a 1,5 metres de distància de qualsevol vianant i també de les façanes, i hi poden anar a un màxim a 20 km/h. Tenen prohibit anar per àrees de vianants, passeigs i voreres si no hi ha senyals que diguin el contrari, i els seus conductors tampoc poden fer servir telèfon mòbil i/o auriculars. Per les calçades on es pugui circular a més de 30 km/h tampoc hi poden passar.

El decret aprovat per l’Ajuntament s’avança a la modificació de l’ordenança de circulació, prevista per aquest any, que incorporarà totes les novetats.

Els de tracció humana

Així mateix, l’Ordenança de circulació diu que “els menors de 8 anys, sempre que vagin acompanyats de persones majors d’edat, podran circular per les voreres, andanes i passeigs amb patins, patinets, monopatins, tricicles, bicicletes i similars, adequant la seva velocitat a la dels vianants, sense superar la velocitat de 10 km/h”. Les bicis/patins/patinets –no elèctrics– poden circular per zones de vianants, a un màxim 10km/h, sempre amb preferència de pas per als vianants. També ho poden fer per voreres d’almenys 5 metres d’amplada, encara que mai fent ziga-zagues.

FER UN COMENTARI