L’Ajuntament del Vendrell ha fet una enquesta a les 466 persones majors de 80 anys que viuen soles al municipi, amb l’objectiu de planificar polítiques adequades a les seves necessitats i de resoldre problemes socials no detectats. L’administració s’ha posat en contacte amb totes les que ha pogut, amb 300 visites domiciliàries i 129 entrevistes telefòniques, i ha pogut passar l’enquesta a un total de 132.

Molts ancians viuen sols
El retrat robot és el d’una dona que resideix al nucli antic, amb fills. La majoria de les que tenen entre 80 i 89 anys viuen soles, mentre que les que en tenen entre 90 i 99, està més equilibrat entre les que viuen soles i les que ho fan amb els fills. Ara bé, la relació paterno-filial és, en general, gairebé diària. Del grup de 90-99 anys que viu sola, la seva dependència d’altri és moderada en activitats bàsiques (els cal ajut, sobretot, en activitats instrumentals).

En general, tenen la casa equipada amb serveis bàsics, malgrat que en 24 tenen barreres arquitectòniques per accedir-hi i en 31 no tenen bany adaptat. Les malalties més freqüents que manifesten són l’artrosi acompanyada de dolor i problemes d’oïda. 83 han tramitat la llei de dependència, 50 són usuàries de teleassistència i 25 han estat derivades als Serveis Socials de l’Ajuntament en detectar, després de l’entrevista, possible detecció de risc.

L’Ajuntament es planteja fer accions com arranjar banys, instal·lar detectors de fums o donar més publicitat al servei de menjar a domicili, per tal de cobrir algunes de les mancances detectades.

FER UN COMENTARI