En uns dies començarà a elaborar-se el Pla estratègic del Primer Sector de Vilanova i la Geltrú amb l’objectiu de traçar estratègies de futur per garantir que l’activitat agrícola, ramadera i pesquera de la capital del Garraf no retrocedeixi i, per altra banda, donar a conèixer i posar en valor els productes locals entre els consumidors.

El Pla s’elaborarà en diferents fases; la primera, que començarà en unes setmanes, serà la Diagnosis. D’aquesta manera, en els pròxims dies es començaran a fer entrevistes i trobades amb tots els agents implicats per t detectar els problemes i dificultats a les quals s’enfronta el sector primari vilanoví i, a la vegada, identificar millores que permetin anar avançant cap al seu manteniment i consolidació.

Evitar un retrocés

A partir d’aquesta diagnosi, que es preveu que s’allargui entre sis i vuit mesos, es treballarà en el Pla Estratègic “per buscar maneres per millorar, dinamitzar i fer valdre els productes locals i poder així garantir que el sector primari de Vilanova no retrocedeixi”, explicava  Jaume Carnicer, regidor de Producció, Primer Sector i Mercats municipals.

És la primera vegada que es fa un pla estratègic sobre el primer sector a Vilanova i, tal com destacava,  Carnicer “és important que es treballi colze a colze amb tots els agents implicats del primer sector i es faci en clau de futur”.

Cent productors

Pel que fa al nombre d’agents implicats, ronda el centenar. Segons l’Ajuntament, a Vilanova i la Geltrú hi ha dues explotacions ramaderes, entre 20 i 30 famílies que es dediquen a l’agricultura i una cinquantena més a la pesca. “Hem de mirar de no decréixer i de despertar l’interès dels joves per al primer sector”, apuntava el regidor.

Un dels objectius que es fixaran en aquest pla estratègic és donar a conèixer els productes locals: “falta identificació i reconeixement dels productes, hem d’aconseguir que els productors els vegin a les parades i que els consumidors els identifiquin”, comentava Carnicer. En aquest sentit, assenyalava que més enllà d’identificar aquests productes sota la marca Vilanova, probablement caldrà crear un etiquetatge específic.

I és justament en aquesta tasca de visibilitzar i apropar al consumidor els productes locals on hi intervindran els mercats municipals i s’aconseguirà, com indicava el regidor, “tancar el cercle”.

Útil per al POUM

El Pla Estratègic del Primer Sector es realitzarà paral·lelament i d’acord amb els resultats de la diagnosi de l’Avanç de POUM, els quals apuntaven com a repte per al nou planejament urbà és afavorir el sòl no urbanitzable de manera que es pugui recuperar el potencial agrícola i ramader.  El POUM ha de fixar de quina manera es desenvoluparà la ciutat en un horitzó de vint anys i el govern preveu tenir-lo enllestit abans de quatre anys.

FER UN COMENTARI