l que més valoren i on més esforços destinen les PIMES penedesenques és el la gestió del client, mentre que deixen en un segon terme la responsabilitat social

La Federació Empresarial del Gran Penedès ha fet públics els resultats d’un estudi elaborat des de primers d’any entre una quinzena de PIMES amb l’objectiu d’analitzar els actius intangibles i valorar la cultura d’empresa.

La diagnosi

L’estudi, elaborat per l’Institute Intangibles, s’ha fet a partir d’una trentena d’entrevistes a alts representants de 15 empreses de més de 30 treballadors del Penedès, prèviament seleccionades per la FEGP. Se’ls ha preguntat sobre aspectes intangibles, sovint difícils de mesurar però decisius a l’hora d’aconseguir el màxim rendiment.

Així doncs, s’han abordat qüestions com comunicació estratègica, lideratge i presa de decisions, gestió d’equips, formació contínua i desenvolupament humà, participació, motivació i compromís, responsabilitat social, rendició de comptes, qualitat i innovació i orientació al client.

A partir de les entrevistes s’han obtingut uns resultats que posen de manifest que per les petites i mitjanes empreses del Penedès l’element més ben valorat és l’orientació al client i, concretament, la gestió regular de queixes i reclamacions. La gestió en termes de qualitat i innovació i  en l’àmbit estratègic també són prioritaris per les empreses. A l’altre extrem hi ha la responsabilitat social, que és un dels àmbits que menys es valoren.

L’estudi destaca els bons resultats en la gestió del client però qüestiona que només aquest factor sigui suficient per garantir el bon funcionament de l’empresa. És per això que apunten alguns aspectes intangibles que convé treballar. En gestió estratègica, per exemple, han detectat que els objectius de l’empresa no es donen a conèixer de forma transversal, és a dir, a tots els treballadors, i això acaba afectant el rendiment. En aquest sentit, apunten que cal aplicar metodologia a la governança i presa de decisions i, a la vegada, falta reconèixer més als empleats per les seves decisions.

Segons els autors de l’estudi, la PIME penedesenca està dins la mitjana catalana, no s’ha detectat cap element diferent dels que es poden donar en altres empreses del país. A la vegada que assenyalen que el futur de les PIMES passa per treballar en la cultura d’empresa per poder afrontar els canvis i ser previsors a llarg termini.

FER UN COMENTARI