Aquest dimecres la Federació d’Empresaris del Gran Penedès (FEGP) convidava el gerent del flamant Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-Garraf, Josep Lluís Ibáñez,  perquè expliqués  el procés de fusió dels dos ens (Consorci Sanititari de l’Alt Penedès i Consorci Sanitari del Garraf). Recordem que des del dia 1 d’abril els dos consorcis van fusionar-se en un únic, el qual gestionarà tres hospitals: el de l’Alt Penedès; el de Sant Camil, de Ribes; i el de Sant Antoni, de Vilanova.

Ibáñez, que des del 2015 era gerent de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i Sant Camil simultàniament, va subratllar que aquesta fusió feia anys que es treballava i que s’ha produït per sumar i adaptar-se als nous reptes de futur, amb el compromís de seguir millorant dia a dia. El procés de fusió, tal com va explicar el seu gerent, s’ha basat en tres principis: cap dels tres hospitals desapareix ni perd serveis, al contrari, s’intentarà incrementar-los; els usuaris no s’hauran de traslladar a menys que sigui imprescindible; i, finalment, amb la unió dels tres es podrà oferir una carrera professional atractiva al personal sanitari.

Per fer carrera
Segons va destacar Ibáñez, el principal repte amb el qual s’enfronten els hospitals petits és que, davant la manca de metges, han de competir amb grans centres assistencials per contractar personal i això fa que sigui “necessari agrupar-nos per poder oferir una carrera professional atractiva als metges i personal d’infermeria. Un hospital és el què són els seus professionals, fins i tot per damunt de la tecnologia, per això cal que lluitem per captar bons professionals i retenir-los oferint-los una carrera i un bon projecte”, afirmava.

Més serveis?
Una de les grans qüestions que es planteja al voltant del nou Consorci és si els tres centres podran oferir més serveis dels actuals. En aquest sentit, Ibáñez va mostrar-se moderadament optimista, ja que, en compartir equips mèdics, és previsible que es pugui ampliar la carta de serveis, tot i que no va voler avançar-ne cap. Tot i això, va insistir que “la voluntat és que s’hagi de desplaçar menys gent a Barcelona de la que ho fa actualment”.

111 milions d’euros
El pressupost del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-Garraf és de 111 milions d’euros. “S’ha incrementat perquè, insistim, la idea de la fusió no és estalviar ni escatimar”, deia Ibáñez. Els tres hospitals del Consorci tenen  280 llits d’aguts, 178 llits sociosanitaris i 68 de residència. S’atenen entre 140.000 i 150.000 urgències l’any. Pel que fa als professionals, compten amb 1.600 i 1.800 professionals.

FER UN COMENTARI