Impulsivitat i rendiment escolar

0
660

Fa dos cursos acadèmics vaig demanar a 65 alumnes de tercer d’ESO de l’Escola Intermunicipal del Penedès, amb permís dels seus pares, que contestessin una sèrie de qüestionaris per avaluar diversos aspectes relacionats amb el seu estat emocional i el rendiment acadèmic. Les dades em diuen que un 17% dels joves estaven preocupats pel seu futur escolar, que un 14% els costava controlar el seu comportament i que un 12% presentava problemes d’ansietat.

El més sorprenent, un cop s’han analitzat aquestes dades, ha estat veure que l’únic element que fa que l’alumne tregui notes baixes no és l’ansietat, ni els seus problemes familiars, ni de relació amb els companys, ni tan sols l’autoestima. L’únic que determina clarament que un alumne tregui males notes és la seva impulsivitat i els problemes d’adaptació a les normes socials. Un alumne que té dificultats per inhibir la seva conducta, adaptar-se a les normes i que es mostra desinteressat, obté pitjors notes que els seus companys de classe.

La primera lectura que pot tenir un pare quan llegeixi això és la confirmació d’allò que intuïa: l’alumne mogut i impulsiu crea problemes a classe, el docent es posa nerviós i això fa que li baixi la nota. Però per encertar la resposta més raonada de vegades cal evitar el primer impuls. Les investigacions sobre l’efecte de l’autocontrol liderades pel psicòleg Walter Mischell, del qual ja en vaig parlar fa temps en aquesta columna, i les evidències sobre el paper de les funcions executives i la maduració del cervell dels joves, ajuden a entendre que el fet que un jove sigui més o menys impulsiu i s’adapti més o menys a classe no és una qüestió menor sinó que pot acabar sent un problema seriós per a la seva vida futura.

L’escola és un lloc on els nens i els joves es formen però també un espai que proposa models. Els professors hem d’avaluar el procés d’aprenentatge, motivar, fomentar el respecte però també oferir models de conducta. La reflexió també ho és.

L’estudi d’investigació, tot i que amb una mostra petita, ens dona elements per saber on hauríem de posar el nostre focus d’atenció i fer que reflexionem també sobre la nostra capacitat de pensar abans d’actuar. La impulsivitat genera problemes.

FER UN COMENTARI