Incivisme desbocat

1
114

El setembre de 2019, en una de les primeres mocions que Primàries va presentar al ple de l’Ajuntament, vam plantejar una sèrie de propostes per minimitzar la creixent problemàtica de l’incivisme: 1. Fer una campanya que promogui les actituds cíviques. 2. Establir com una de les prioritats de la Policia Municipal la denúncia de l’incivisme. 3. Formar agents cívics, aprofitant plans d’ocupació, que puguin col·laborar amb la Policia Local per evitar actes incívics. 4. Agilitzar la tramitació administrativa de les denúncies. La moció va ser aprovada per unanimitat, però, com sol passar, en els dos anys posteriors no s’ha fet res del proposat.

L’actuació municipal en els darrers tres anys (2018-2020) es pot resumir en les següents dades: La Policia Municipal posa una multa per actes incívics cada dos dies. El 69% de les multes de 2018 estan encara en executiva i l’Ajuntament no sap ni tan sols si s’han cobrat. El 73% de les multes del 2020 que no s’han pagat en voluntària, encara no estan en executiva. El 2018 es tardaven 162 dies a comunicar una sanció, el 2020 són 205. S’han posat 69 multes per abandonar residus al carrer i només se n’ha cobrat el 3%. 14 multes per maltractaments animals (cobrades el 5%). 28 multes per orinar al carrer (no se n’ha cobrat cap). Una multa per fer pintades, que no s’ha cobrat. 32 multes per consumir begudes al carrer (no se n’ha cobrat cap). 12 per deixar excrements i miccions d’animals en fanals i cantonades (no se n’ha cobrat cap). Del total de les multes, només se’n cobra el 8%.

Totes aquestes dades llancen missatges molt negatius cap a la Policia Municipal, que sap que les multes es tramiten tard i malament, i a les persones incíviques, que saben que poden fer el que vulguin, que no els passarà res.

Josep M. Llasat, regidor de Primàries

El Vendrell

1 COMENTARI

  1. Això també passa al meu poble: inseguretat viària i ciutadana. De fet, els primers i màxims responsables són els alcaldes que nomenen o no cessen als regidors corresponents quan no fan la seva feina.

FER UN COMENTARI